Zmiana rodzaju umowy o pracę

Pytanie:

Pracownik został zatrudniony na umowę na czas określony. Po kilku dniach uzgodniono z nim, że będzie to umowa na zastępstwo. Czy zmianę tą należy zrobić poprzez aneks czy też wypowiedzenie umowy na czas określony i zawarcie umowy na zastępstwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Jeśli umowę zawarto ustnie a potwierdzono pisemnie, że jest to umowa na zastępstwo, to skutecznie doszło do zawarcia umowy na zastępstwo. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony. Jednak w tym przypadku dojdzie do zmiany rodzaju umowy o pracę. Zatem tej regulacji się nie stosuje więc należy stwierdzić, że dokonanie zmiany tej umowy aneksem jest dopuszczalne. Dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy zawartej na czas określony i zawarcie ponownie z pracownikiem umowy na zastępstwo. Warunkiem rozwiązania umowy na czas określony jest jej wypowiedzenie, gdy umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zawierała taką klauzulę lub rozwiązano ją za porozumieniem. Zawarcie umowy na zastępstwo jako drugiej nie będzie traktowane jako zawarcie drugiej umowy. Natomiast zawarcie umowy na czas określony po ustaniu umowy na zastępstwo należy potraktować jako zawarcie drugiej umowy na czas określony. Warunkiem tego jest niewystąpienie przerwy miesięcznej pomiędzy umowami.

Tagi:  praca, umowa, aneks

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: