Administrowanie wspólnotą mieszkaniową

Pytanie:

Czy wspólnota mieszkaniowa posiadająca zarząd może zawrzeć umowę (nie w formie aktu notarialnego) o administrowanie nieruchomością wspólnoty (budynkiem mieszkalnym), w której powierza administratorowi "de facto" funkcję zarządcy tj. wyposaża go w prawo do zawierania w jej imieniu umów, ściągania czynszu i należności, reprezentowania w sądzie, sprzątania, itp.? Administratorem jest spółka zatrudniająca zarządców i jedynym jej przedmiotem działalności jest administrowanie budynkami.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Administrowanie wspólnotą mieszkaniową

Powierzając firmie zadania polegające nie tylko na sprzątaniu, ale i reprezentowaniu wspólnoty - zawieraniu umów, reprezentowaniu przed sądem, organami administracji, egzekwowaniu należności - następuje przekazanie tej firmie funkcję zarządcy nie tylko faktycznie, lecz także prawnie. Opisaną czynność należy więc wykonać zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, określającymi sposób powierzenia zarządu. Określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną, w tym także powierzenie zarządu osobie fizycznej lub prawnej po pierwsze należy do właścicieli lokali, po drugie musi mieć formę aktu notarialnego (zmiana sposobu zarządzania może też nastąpić w formie uchwały właścicieli zaprotokołowanej notarialnie).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne