Znęcanie się nad zwierzętami

Pytanie:

Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi do siebie, niestety w ciągu następnej doby umiera). Czy warto coś takiego zgłosić, a jeżeli tak, to gdzie, jeśli urzędy, Policja wiedzą o tym, ale nikt nie chce "znać" tego problemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Znęcanie się nad zwierzętami

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu. Zabicie i znęcanie się nad zwierzęciem stanowi przestępstwo w myśli art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Zgodnie z tym przepisem kto zabija, uśmierca zwierzę albo znęca się nad nim podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywnie. Zatem nawet jeśli opisanego przez Panią czynu nie można zakwalifikować jako umyślnego zabicia zwierzęcia, świadome uderzenie zwierzęcia można uznać za znęcanie się nad zwierzęciem, a w konsekwencji czyn zabroniony w rozumieniu art. 35 wyżej powołanej ustawy. W przypadku powzięcia wiadomości o znęcaniu się nad zwierzęciem warto zasygnalizować ten fakt organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, gdyż taka organizacja może wykonywać prawa pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo z art. 35 wyżej powołanej ustawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne