Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od offsetu

7 grudnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Czego dotyczy zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych?

Ministra Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia: 

  1. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), 

  2. prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze, 

  3. usług szkoleniowych 

- w następstwie wykonania:

  • umowy offsetowej z dnia 13 grudnia 2001 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a G.E.I.E. EUROTORP związanej z dostawą lekkiej torpedy MU90/Impact dla Polskiej Marynarki Wojennej;

  • umowy offsetowej z dnia 21 grudnia 2001 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Nederland B.V. związanej z dostawą Modułowych Systemów Bojowych, Systemów Łączności, Nawigacji, Lądowego Systemu Programowania i Szkolenia w zakresie Integracji, Dokumentacji, Szkolenia, Obsługi Technicznej oraz Integracji Systemów Bojowych w celu modernizacji okrętów klasy ORKAN;

  • umowy offsetowej z dnia 18 kwietnia 2003 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Lockheed Martin Corporation związanej z umową na dostawę samolotów wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

  • umów offsetowych z dnia 1 lipca 2003 r. zawartych pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Patria Vehicles Oy i OTO Melara S.p.A. związanych z programem wyposażania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kołowe transportery opancerzone

  • oraz umowy offsetowej z dnia 17 lutego 2004 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Rafael Armament Development Authority w związku z dostawą przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, przenośnych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE oraz elementów zabezpieczenia logistycznego systemu SPIKE. 

Zaniechanie dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku nieodpłatnego nabycia ww. wartości, praw lub usług od podatników, o których mowa wyżej, lub za ich pośrednictwem. 

Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w następstwie nieodpłatnego nabycia ww. wartości, praw lub usług pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Do kiedy zaniechanie bedzie stosowane?

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: