e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo cywilne porady prawne - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

  Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż (...)

  Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości
 • Zerwanie umowy przez wykonawcę

  Wykonawca zerwał umowę o dzieło bez podawania przyczyny. Jakie możliwości ma zamawiający np. w zakresie dochodzenia odszkodowania za dodatkowe koszty?

  Zerwanie umowy przez wykonawcę
 • Przekazanie środków przez inną osobę

  Czy można w umowie określic że zapłata może następowac przez inna osobę i że zapłacone środki w ten sposób uważa się za prawidłowo zapłacone a za dzień uważa się faktyczne przekazanie (...)

  Przekazanie środków przez inną osobę
 • Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

  Jaka jest różnica pomiędzy służebnością gruntową przejazdu, a służebnością drogi koniecznej? Jak ustanawia się powyższe służebności? Kto ponosi koszty związane ze służebnością?

  Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej
 • Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

  Zamierzam nabyć własność nieruchomości, co muszę sprawdzić, aby uniknąć komplikacji w przyszłości? Gdzie sprawdzić stan prawny nieruchomości?

  Nabycie nieruchomości - ogólne zasady
 • Uchylenie się od skutków ugody

  Czy możliwe jest uchylenie się od skutków ugody? Jakie przesłanki muszą być spełnione? Czy można uchylić się od skutków części ugody? Czym jest ugoda?

  Uchylenie się od skutków ugody
 • Zasiedzenie własności nieruchomości

  Czym jest zasiedzenie własności nieruchomości? Ile trwa zasiedzenie własności nieruchomości? Jakie są przesłanki? Czym jest dobra wiara?

  Zasiedzenie własności nieruchomości
 • Immisje - jak się bronić

  Jak zmusić sąsiada do zabezpieczenia własnej nieruchomości przed wytwarzaniem immisji? Czy można bronić się przed immisjami powstałymi na skutek zaniechania sąsiada?

  Immisje - jak się bronić
 • Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną

  Współwłasnośc w częściach ułamkowych - kto i w jakiej wysokości jest uprawniony do pożytków z rzeczy? Kto jest zobowiązany do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną? (...)

  Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną
 • Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli

  Czym jest współwłasność w częściach ułamkowych? W jakim zakresie mogą korzystać z rzeczy współwłaściciele? Jakie wiążą się z tym ograniczenia?

  Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli
 • Zniesienie współwłasności

  Jak przeprowadzić zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli? Jakie wiążą się z tym koszta?

  Zniesienie współwłasności
 • Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza

  Jestem właścicielką nieruchomości. Moi sąsiedzi mają nieszczelne szambo, którego co gorsza prawie nigdy nie opróżniają. Taki stan trwa od kilku lat i mimo, że mam ładny taras i ogródek, praktycznie (...)

  Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza
 • *Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

  Ocena studenta wraz z jego nazwiskiem i imieniem została udostępniona na stronie internetowej uczelni. Jak długo należy przechowywać zgodę studenta na umieszczenie jego danych osobowych na stronie (...)

  *Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych
 • Gwarancja

  Czym jest gwarancja? Jak powstaje? Jaka jest jej treść? Kto jest uprawniony z tytułu gwarancji?

  Gwarancja
 • Rękojmia za wady fizyczne

  Co to jest rękojmia za wady fizyczne? Jak powstaje? Kto jest upranionym, a kto zobowiązanym z jej tytułu?

  Rękojmia za wady fizyczne
 • Rekojmia a gwarancja

  Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczna, a upranienia z tytułu gwarancji - wzjemny stosunek, pierwszeństwo, wybór?

  Rekojmia a gwarancja
 • Lokal samodzielny

  Czym jest lokal samodzielny? Jakie warunki musi spełniać budynek, aby można było w nim wydzielić lokal samodzielny?

  Lokal samodzielny
 • Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

  Czy biuro podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźnika? Czy biuro podróży może zmienić zasady odpowiedzialności?

  Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika
 • Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

  Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone? Czy można się bronić zanim dobra osobiste zostaną naruszone? Czego żądać, gdy naruszenie dóbr osobistych spowodowało (...)

  Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych
 • Najem okazjonalny

  Czym jest najem okazjonalny? Jakim celom służy? Jakie wymagania musi spełniać wynajmujący?

  Najem okazjonalny
 • Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

  Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

  Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu
 • Służebność mieszkania a sprowadzenie męża

  Jestem właścicielem domu. Matka, która darowizną przekazała mi ten dom wyszła drugi raz za mąż. Drugi mąż nie jest zameldowany. Matka twierdzi, że skoro na jej rzecz została ustanowiona służebność (...)

  Służebność mieszkania a sprowadzenie męża
 • Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

  Jestem właścicielem mieszkania w bloku, które kupiłem 5 lat temu od dewelopera bezpośrednio po wybudowaniu budynku. Jakiś czas temu dostałem wezwanie od sąsiadów do usunięcia wady budowlanej (...)

  Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera
 • Jak dochodzić zwrotu pożyczki

  Pożyczyłem jednej osobie 1500 zł, a drugiej 1800 zł - udokumentowane przelewem bankowym na konta tych osób. Nie mogę odzyskać tych pieniędzy. Jedynym dowodem pożyczki są przelewy bankowe. Jak (...)

  Jak dochodzić zwrotu pożyczki
 • Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

  Podczas spaceru z moim psem (nieszkodliwym i prowadzonym na smyczy), na mój teren przedostał się pies sąsiada (duży wilczur), a następnie rzucił sie na mojego psa. Był bardzo agresywny. Mnie poturbował (...)

  Pogryzienie przez psa a odszkodowanie
 • Woda z balkonu zalewa sąsiadów - kto odpowiada?

  Dostałem wezwanie od mieszkających piętro niżej sąsiadów do usunięcia wady budowlanej na swoim tarasie w budynku wieloosobowym. Według nich na tarasie występuje wada na skutek której podczas (...)

  Woda z balkonu zalewa sąsiadów - kto odpowiada?
 • Sposoby na podział nieruchomości

  Jestem współwłaścicielem domku z działką w którym mam udziały 50%, zaś pozostałe 50% udziałów ma druga rodzina. Dom jest dwupoziomowy, ze wspólną klatką schodową i piwnicą. Jako współwłaściciele (...)

  Sposoby na podział nieruchomości
 • Zapłata przez pośrednika

  Czy można zapłacić komuś pieniądze za pośrednictwem np jakieś osoby fizycznej pośredniczącej (goniec)?

  Zapłata przez pośrednika
 • Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

  Odziedziczyłem w spadku dom, nad którym przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia, która była założona jeszcze w latach 60-tych. Silne pole elektromagnetyczne utrudnia działanie sprzętu (...)

  Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia
 • Umowa pośrednictwa a małżeństwo

  Czy ważna jest umowa pośrednictwa w sprzedaży/kupnie nieruchomości zawarta w formie pisemnej tylko z jednym z małżonków przy istniejącej wspólności majątkowej między małżonkami?

  Umowa pośrednictwa a małżeństwo
 • Rura ciepłownicza pod działką

  Kupiłem działkę od osoby fizycznej. Po latach okazało się, że znajduje się pod nią rurociąg ciepłowniczy (nigdzie nieujawniony). Czy mogę dochodzić od właściciela instalacji odszkodowania (...)

  Rura ciepłownicza pod działką
 • Działalność gospodarcza sąsiada a immisje

  Sąsiad prowadzi działalność gospodarczą - zaraz przy moim ogrodzeniu - polegającą na świadczeniu usług lakierniczych. Zakład ów emituje czasem nieznośny hałas. Dodatkowo, część oparów (...)

  Działalność gospodarcza sąsiada a immisje
 • Zamawiający nie płaci w terminie - umowa o dzieło

  Zawarta została umowa o dzieło. Zamawiający nie płaci w terminie, opóźnienia są miesięczne, dwumiesięczne - za każdym razem. Czy mogę zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym w związku z (...)

  Zamawiający nie płaci w terminie - umowa o dzieło
 • Zmiany w opłacie sądowej przy kupnie mieszkania

  Kiedy opłata sądowa jest wymagana: czy w dniu podpisania umowy końcowej kupna czy w dniu rejestracji nowego właściciela mieszkania w sądzie, w księdze wieczystej? Jeżeli ta opłata jest wymagana (...)

  Zmiany w opłacie sądowej przy kupnie mieszkania
 • Wydzielenie lokalu użytkowego

  Działka jest podzielona na 20 udziałów, znajduje się na niej budynek. Księga wieczysta jest założona tylko na całą działkę. Chcę kupić kilka lokali użytkowych. W jaki sposób wydzielić lokal (...)

  Wydzielenie lokalu użytkowego
 • Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

  Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

  Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania
 • Zastaw rejestrowy a przewłaszczenie

  W hipotetycznej sytuacji pożyczkobiorca stara się o kredyt zabezpieczony zastawem rejestrowym. Strony spisują umowę i wysyłają do sądu wniosek. Następnie pożyczkobiorca zawiera umowę przewłaszczenia (...)

  Zastaw rejestrowy a przewłaszczenie
 • Powództwo o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli

  Nie mogę się skontaktować z deweloperem z którym zawarłem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Chcę wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

  Powództwo o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli
 • Hipoteka na udziałach

  Czy hipoteka ustanowiona na ułamkowych udziałach w nieruchomości ma wpływ na prawa reszty współwłaścicieli (których udziały nie są obciążone)?

  Hipoteka na udziałach
 • Problem przeniesienia swojego udziału w samochodzie

  Mój udział w samochodzie wynosi 50%. Chcę przepisać auto na drugiego współwłaściciela i oddać za darmo swój udział. Ta osoba jednak tego nie chce. Jak można ją zmusić?

  Problem przeniesienia swojego udziału w samochodzie