e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo cywilne porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu

  Przedwczoraj otrzymałem pocztą nakaz zapłaty za jazdę bez biletu w 2004 roku. Powiem szczerze nie pamiętam żebym wtedy jechał bez biletu. Czy jeżeli sprawa dotyczy tak odległego czasu, to czy (...)

  Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu
 • Wzór o obniżenie opłat komorniczych

  Witam, bardzo proszę Państwa o przesłanie wzoru o obniżenie opłat komorniczych. Komornik przesłał mi wezwanie o zapłatę 15 tys złotych. Cały problem ma związek z kredytem zaciągniętym w banku, (...)

  Wzór o obniżenie opłat komorniczych
 • Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?

  W 2006 roku wziąłem kredyt na zakup sprzętu elektronicznego w wysokości 4000 złotych. W 2014 roku wysokość kredytu do spłaty wzrosła do 15 tysięcy. W chwili obecnej cały czas nęka mnie firma (...)

  Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?
 • Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

  Na terenie osiedla na którym mieszkam właściciel wypuszcza bez opieki agresywne psy (bez kagańca, bez smyczy!) . Psy te zaatakowały i pogryzły bawiące się na osiedlu dziecko. W jaki sposób możemy (...)

  Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?
 • Taksa notarialna od wartości mieszkania

  Chciałbym kupić mieszkanie o wartości 150000zł. Jaka będzie wysokość taksy notarialnej?

  Taksa notarialna od wartości mieszkania
 • Postępowanie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

  Jak sądzę skierowanie wniosku o sądowną ochronę dóbr osobistych winno być poprzedzone wnioskiem skierowanym do pomawiającego by udowodnił swoje zarzuty lub je wycofał. przypadku odmowy powyższych (...)

  Postępowanie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie dobrego imienia w internecie

  W jaki sposób ukrócić ubliżanie mojej osobie w bardzo niecenzuralnych słowach na publicznym forum w internecie? Osoby tam piszące używają nicków, więc nie wiem jak miałabym je zaskarżyć, skoro (...)

  Naruszenie dobrego imienia w internecie
 • Dobra osobiste i zniesławienie w gazecie

  Moja żona chcąc mi \"umilić życie\" opisała mnie w gazecie. Skontaktowała się w tym celu z Panią redaktor gazety \"GŁOS WIELKOPOLSKI\" i opowiedziała tej Pani niesamowite historie. W/w Pani nie (...)

  Dobra osobiste i zniesławienie w gazecie
 • Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

  Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia (...)

  Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
 • Koszty wpisu do księgi wieczystej

  Jakie koszty związane są z procedurą wpisania prawa własności nieruchomości w Księdze Wieczystej?

  Koszty wpisu do księgi wieczystej
 • Wpis służebności do księgi wieczystej

  Mam zamiar kupić dom (zawarłem już umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego). Jednakże po zbadaniu księgi wieczystej okazało się, że dla działki, na której stoi dom, nie ma zapisów o (...)

  Wpis służebności do księgi wieczystej
 • Zmiana danych właściciela nieruchomości

  Nabyliśmy z mężem dom, obydwoje widnieliśmy na akcie notarialnym zakupu domu. Po pewnym czasie mąż zmarł, a ja ponownie wyszłam za mąż. Jak zmienić w urzędzie i księgach wieczystych dane, (...)

  Zmiana danych właściciela nieruchomości
 • Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW

  Księgi wieczyste zgodnie z zasadami prawnymi są jawne. Jednakże czy istnieje jakikolwiek sposób zapoznania się z księgą wieczystą danej nieruchomości, jeśli nie zna się numeru księgi wieczystej? (...)

  Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW
 • Kupno mieszkania z hipoteką

  Mam zamiar kupić mieszkanie nie korzystając z kredytu, które jest właśnie w kredycie hipotecznym. Jakie czynności powinnam wykonać, aby sprawdzić wiarygodność sprzedawcy i nie popaść w kłopoty (...)

  Kupno mieszkania z hipoteką
 • Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie

  Gazeta umieszcza błędną informację. Nie wiem czy błąd był zawiniony przez dziennikarza, czy też osoba udzielająca wywiadu dziennikarzowi pomyliła się. Sprawa jest istotna, gdyż zasługi firmy (...)

  Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie
 • Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

  Jak odróżnić czy dana wypowiedź miała charakter naruszenia dóbr osobistych i podlega pod odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego czy miała charakter znieważenia bądź zniesławienia i podlega pod (...)

  Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?
 • Jak się bronić przed pomówieniami?

  Zostałam oskarżona o telefoniczne nękanie, w tym m.in. grożenie pozbawienia życia matki mojego bratanka. Składałam już zeznania na policji. Oświadczam, że nigdy nie dzwoniłam do osoby skarżącej (...)

  Jak się bronić przed pomówieniami?
 • Zatrzymanie mebli najemcy

  Najemca, który wyprowadził się ok. pół roku temu, zalega z opłatami (odstępne i czynsz). Na poczet tych należności zostały zatrzymane meble, będące własnością najemcy. Pomimo wysyłanych (...)

  Zatrzymanie mebli najemcy
 • Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

  Proszę o pomoc w rozwikłaniu kwestii sposobu wyliczenia terminu na zadawanie pytań w przetargu nieograniczonym pow. kwot unijnych na które zamawiający będzie miał obowiązek odpowiedzieć. Zasady (...)

  Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?
 • Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

  Postanowienie o wpisie do rejestru zastawów może zawierać wzmiankę o zakazie zbycia. Z kolei art. 14. ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów mówi o ważności takiej transakcji. (...)

  Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego
 • Obciążenie nieruchomości

  Obciążenie nieruchomości dożywociem obniża jej wartość. Trudniej jest taką nieruchomość sprzedać lub zlicytować. Czy dłużnik będąc właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką na (...)

  Obciążenie nieruchomości
 • Warunki formalne wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości

  Jakie warunki formnalne przewidują przepisy na złożenie wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości?

  Warunki formalne wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Czy hipoteka może obciążać udział w nieruchomości

  Czy hipotek może obciążać udział w nieruchomości?

  Czy hipoteka może obciążać udział w nieruchomości
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości

  W jaki sposób mogę znieść współwłasność nieruchomości, którą posiadam z dwoma braćmi i siostrą?

  Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Domniemania z księgi wieczystej a domniemania z posiadania

  Czy domniemania wynikające z treści księgi wieczystej przełamują domniemania z posiadania?

  Domniemania z księgi wieczystej a domniemania z posiadania
 • Odpowiedzialność wierzyciela za przekazywane informacje do Biura informacji gospodarczej

  Czy wierzyciel może ponieść odpowiedzialność za nierzetelne przekazywanie informacji o dłużniku do Biura informacji gospodarczej?

  Odpowiedzialność wierzyciela za przekazywane informacje do Biura informacji gospodarczej
 • Prawo do odstąpienia od umowy

  Jeżeli kupuję wycieczkę pobytową np. do Grecji w polskim biurze podróży i na miejscu zawieram umowę z rezydentem na dodatkową wycieczkę np. 1 dniową - to czy mam prawo zrezygnować z wycieczki (...)

  Prawo do odstąpienia od umowy
 • zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego

  Czy w sytuacji, której nabywca lokalu komunalnego z bonifikatą zbył tenże lokal na rzecz osoby bliskiej a osoba ta zbyła go w ciągu 5 lat od daty pierwotnego nabycia i przeznaczyła uzyskaną z tego (...)

  zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego
 • Unieważnienie wyroków

  W sprawie o naruszenie posiadania Sąd Rejonowy wydał wyrok, a następnie Sąd Okregowy wyrok ten utrzymał w mocy. Oba te wyroki obarczone są jednak wadą, na tyle istotną (załóżmy, że tak jest), (...)

  Unieważnienie wyroków
 • Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

  Dłużnik dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Czy na takim prawie można ustanowić coś podobnego do hipoteki przymusowej i korzystać z uprzywilejowanej pozycji w razie późniejszej (...)

  Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka
 • Zaspokojenie zastawnika

  Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

  Zaspokojenie zastawnika
 • Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

  Spłata umowy pożyczki zabezpieczona jest wekslem in-blanco i zastawem rejestrowym. Wierzytelność zabezpieczona zastawem została oznaczona w umowie zastawniczej jako \"zadłużenie z umowy pożyczki\". (...)

  Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki
 • Zastaw rejestrowy

  Zastaw rejestrowy służy zabezpieczeniu wierzytelności. Czy można zastawem rejestrowym zabezpieczyć spłatę weksla in-blanco (z deklaracją)?

  Zastaw rejestrowy
 • Opłata za wieczyste użytkowanie

  Gmina - zgodnie z wnioskiem zainteresowanej strony - w 2012 roku dokonała odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności. W decyzji o przekształceniu została (...)

  Opłata za wieczyste użytkowanie
 • Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych

  Na działce ustanowionych jest kilka hipotek kaucyjnych. W jakiej kolejności następuje zaspokojenie wierzycieli hipotecznych i jak konkretnie ta kolejność jest oznaczona w KW?

  Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych
 • Spółdzielcze prawo do lokalu a hipoteka

  Ustaliłem, że jeden z moich dłużników (przeciwko któremu niedługo zostanie wydany tytuł wykonawczy) dysponuje spółdzielczym prawem własnościowym do lokalu. Nie ma KW jest tylko zbiór dokumentów (...)

  Spółdzielcze prawo do lokalu a hipoteka
 • Termin wyrkycia wad części wspólnej nieruchomości z tytułu rękojmi

  Jaki jest termin na wykrycie wad nieruchomości części wspólnej z tytułu rękojmi?

  Termin wyrkycia wad części wspólnej nieruchomości z tytułu rękojmi
 • Pożytki z nieruchomości a wpis ostrzeżenia

  Sąd wydzielił 2010 odrębną własność kilku lokali dla jednego z współwłaścicieli nieruchomości. We wrześniu pojawił się następujący wpis w księgach wieczystych nieruchomości, w dziale (...)

  Pożytki z nieruchomości a wpis ostrzeżenia
 • Treść umowy zastawniczej

  W umowie zastawu (rejestrowego) trzeba określić wierzytelność zabezpieczoną zastawem. Czy wystarczy tutaj określenie np. \"zabezpieczenie wymagalnej należności z umowy pożyczki z dnia . . . \" (...)

  Treść umowy zastawniczej
 • Służebność przejazdu

  Stanisław B. od 1986 r. użytkuje w celach przejazdu na własną posesję 50 m kw. sąsiedniej działki, która nie jest jego. Początkowo właścicielką działki była Agata P., która wyrażała zgodę (...)

  Służebność przejazdu