Prawo cywilne - Porady prawne

Pełnomocnictwo do wynajęcia mieszkania

Na stałe mieszkam w Austrii i nie będę mógł jechać do Polski przez najbliższy rok. W Polsce mam mieszkanie własnościowe, które chciałbym wynająć. Chciałbym do tego upoważnić moją szwagierkę. (...)

Posiadanie samoistne i zależne

Czym różni się posiadanie samoistne i zależne?

Umowa najmu a użytkowanie mieszkania

Chciałbym oddać do używania mojej cioci mieszkanie; mam jednak problem, bo nie wiem czy zawrzeć z nią umowę najmu czy może oddać jej to mieszkanie w użytkowanie (jako prawo rzeczowe) nie wiem (...)

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

Nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Właścicielem nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność drogi koniecznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy (...)

Zwolnienie zatrudnionego na umowę zlecenie przed wygaśnięciem umowy

Zatrudniam pracownika na umowę zlecanie, jak mogę go zwolnić przed wygaśnięciem umowy?

Posiadanie samoistne a posiadanie zależne

Czym różnie się posiadanie samoistne od posiadania zależnego?

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

W lipcu 2018 zleciłem wykonanie ogrodzenia mojej posesji firmie D, która w zakresie swojej działalności prowadzi takie prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót firma otrzymała ode mnie wyrys z (...)

Rozliczenie nakładów przy znoszeniu współwłasności

Czy przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (dom jednorodzinny + posesja) strona A (1/2 udziałów; strona A ponosiła większą część nakładów na nieruchomość przez wiele lat) może żądać (...)

Co oznacza dożywotnia i bezpłatna służebność osobista mieszkania?

Witam serdecznie, bardzo bym prosił o wyjaśnienie co oznacza dożywotnia i bezpłatna służebność osobista mieszkania?

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Jestem fryzjerem, chciałbym przedstawiać klientom do podpisania przed wykonaniem fryzury, pismo w którym zrzekaliby się roszczeń o odszkodowanie/ zadośćuczynienie albo zobowiązywaliby do niewytaczania (...)

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Osoba chora psychicznie nie wyrażała zgody w okresie silnego nawrotu choroby na pobyt w szpitalu. Pogotowie interweniowało dwukrotnie, ale tylko poprzez przyjazd do chorej. Dopiero pisemne oświadczenie (...)

Zrzeczenie sie nieruchomości

Czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość skutecznego zrzeczenia się nieruchomości na rzecz gminy? Czy gmina ma możliwość nieprzyjęcia takiej nieruchomości?

Powództwo o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli

Nie mogę się skontaktować z deweloperem z którym zawarłem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Chcę wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Woda z balkonu zalewa sąsiadów - kto odpowiada?

Dostałem wezwanie od mieszkających piętro niżej sąsiadów do usunięcia wady budowlanej na swoim tarasie w budynku wieloosobowym. Według nich na tarasie występuje wada na skutek której podczas (...)

Wysokie drzewa rosnące na granicy

Czy sąsiad miał prawo posadzić świerki w odległości 0.5 metra od granicy działki od strony południowej? Świerki mają już ok. 4 m wysokości.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika