Prawo cywilne porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Eksploatacja lasu w przypadku współwłasności

  Jestem współwłaścicielem lasu posiadającym ponad 50 % udziałów. Czy mogę wykonywać zabiegi eksploatacyjne, jakie określa "ustawa o lasach" bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

 • Biuro informacji gospodarczej

  W nawiązaniu do poprzedniego mojego pytania chcę je uściślić. Posiadałem zobowiązania wobec banków, jako osoba fizyczna z tytułu kredytów. Z powodu kłopotów finansowych i utraty płynności (...)

 • Współodpowiedzialność za współwłasność

  Na zasadzie współwłasności posiadam I piętro w budynku wolnostojącym, piętrowym. Sąsiad na parterze od 10-ciu lat nie mieszka. Zerwał, podłogi, tynki i rozebrał niektóre ściany. Po tym fakcie (...)

 • Droga prywatna

  Czy właściciel działki, który nabędzie udziały w przylegającej do działki drodze prywatnej, może korzystać z tej drogi w celu dojazdu do własnej działki?

 • Zniewaga a wiarygodność dowodowa znieważającego

  Podczas spotkania w Nadzorze Budowlanym w obecności urzędników zostałem przez swojego sąsiada nazwany "kryminalistą". Jestem osobą nie karaną a jedyną sprawę, jaką mam w toku to właśnie założoną (...)

 • Hosting a ochrona danych osobowych

  W przypadku gdy dane są składowane na serwerze innej firmy (korzystanie z usługi hostingowej), kto musi rejestrować zbiór czy właściciele danych, czy też firma hostingowa?

 • Przetwarzanie danych a dane do faktur i rachunków

  Czy jest konieczność rejestrowania zbioru danych osobowych wykorzystywanych w działalności usługowej świadczonej przez Internet (dane nie są udostępniane, a jedynie wykorzystywane dla własnych (...)

 • Podział nieruchomości rolnej

  Jaka jest procedura podziału nieruchomości rolnej na mniejsze działki? Jaka ustawa reguluje tą kwestię? Czy gmina może nie wyrazić zgody na podział?

 • Zrzeczenie sie nieruchomości

  Czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość skutecznego zrzeczenia się nieruchomości na rzecz gminy? Czy gmina ma możliwość nieprzyjęcia takiej nieruchomości?

 • Właściwość sądu w sprawie o ochronę czci

  Od kilku tygodni znajoma jest znieważana, zastraszana telefonicznie jak i osobiście przez pewne osoby (jej znane). Jak może się bronić, gdzie powinna wnieść pozew (wydział karny, cywilny)? Jakie (...)

 • Warunki techniczne administratora danych osobowych

  Jakie wymogi prawne musi spełniać firma świadcząca usługi przez Internet w kwestii magazynowania i przetwarzania (wyłącznie na własny użytek) danych osobowych swoich klientów?

 • Zniesienie współwłasności a służebność

  Przy zniesieniu współwłasności działki 540 m2 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w którym ma nastąpić wyodrębnienie 2 lokali, powstał problem dostępu do okienka mojej piwnicy, możliwy tylko (...)

 • Trudności w określeniu wysokości szkody

  Czy praktyczna (techniczna) niemożliwość określenia wysokości szkody wyklucza roszczenie odszkodowawcze?

 • Kolejność zaspokajania z dwóch hipotek

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W księdze wieczystej ustanowione dwie hipoteki: jako pierwsza ustanowiona hipoteka bankowa z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego na wykończenie mieszkania (...)

 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

  Czy przesłanki określające dopuszczalność przetwarzania danych, opisane w art. 23 ustęp 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych, są przesłankami koniecznymi do zaistnienia łącznie, czy wystarczy, (...)

 • Zniesienie współwłasności domu jednorodzinnego

  Biegły w propozycji zniesienia współwłasności i wyodrębnienia 2 lokali mieszkalnych (udziały po 1/2) oraz podziału działki 540 m2, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, pominął wyznaczenie drogi (...)

 • Przesłanki wyodrębnienia lokalu

  Biegły w propozycji wyodrębnienia 2 lokali mieszkalnych (udziały po 1/2) w przedwojennym budynku jednorodzinnym, nawet w opinii uzupełniającej drugi raz, pominął konieczność wyznaczenia pomieszczenia (...)

 • Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

  Chcę nabyć dom, którego właścicielem jest osoba, która odziedziczyła ten dom w spadku. Jest prawomocny wyrok sądu w tej sprawie. W księdze wieczystej ciągle wpisany jest poprzedni (zmarły) właściciel. (...)

 • Uchylanie i skreślanie przepisów prawnych

  Często w różnych aktach prawnych czytam, że dany przepis jest "skreślony" albo "uchylony". Czym sie różni jeden od drugiego?

 • Słup wysokiego napięcia na pywatnej nieruchomości

  Słup został umieszczony w 1959 r. prawdopodobnie bez zgody poprzednich właścicieli działki. Od 1990 r. pisemnie zapewniano nas o likwidacji słupa. Jednak do dnia dzisiejszego nie został usunięty, (...)

 • Hipoteka łączna

  Mam stosunkowo wąską działkę, dlatego starając sie o uzyskanie warunków zabudowy dla postawienia garażu otrzymałem decyzję przybudowy wznoszonego obiektu do znajdującego się w odległóści (...)

 • Hipoteka na nieruchomości z masy spadkowej

  Jestem w posiadaniu notarialnego zobowiązania do spłaty długu w określonych terminach, ale brat (dłużnik) uchyla się od jego wykonania. Jednocześnie, ja (wierzyciel) i mój brat (dłużnik) jesteśmy (...)

 • Ponawianie naruszeń dóbr osobistych

  Oskarżony o szerzenie nieprawdziwych i obelżywych treści w internecie (z powództwa cywilnego) w określonym czasie (od marca 2004 r. do września 2004 r.), w ostatnim czasie, mimo że była już sprawa (...)

 • Pomoc rzecznika konsumenta

  Jaka jest konsekwencja sytuacji, w której sprzedawca nie ustosunkował się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, ale zgłoszenie reklamacyjne nie zawierało żądania reklamującego (...)

 • Udzielenie pełnomocnictwa w procesie cywilnym

  Czy wystarczająca jest formuła udzielenia pełnomocnictwa: Niniejszym udzielamy P. XX pełnomocnictwa do reprezentowania naszych interesów w sprawie przeciwko YY. Wraz z mężem jesteśmy powodem w (...)

 • Postępowanie w sądzie wieczystoksięgowym

  W trakcie postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko dłużnikowi, komornik informuje mnie, że postępowanie będzie umorzone, ponieważ mój wniosek o wszczecie egzekucji z nieruchomości został (...)

 • Argumenty - zniesienie współwłasności

  Współwłaściciel ułamkowy w części 1/3 zajął i dalej zajmuje sklep. Od kilku lat trwa postępowanie w sekcji nieprocesowej sądu cywilnego o zniesienie współwłasności. W kontekście konieczności (...)

 • Czynsz od współwłaściciela

  Nieruchomość użytkowa z częścią mieszkalną jest w posiadaniu kilku współwłaścicieli. Żadna z części nieruchomości (żaden lokal) nie został wyodrębniony na własność, w tym również (...)

 • Zasiedzenie we współwłasności

  W 1997 r. został podpisany akt notarialny przekazujący grunt pod budynkiem w użytkowanie wieczyste. Od 1998 r. toczy się sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości. Od 30 lat w mieszkaniu (...)

 • Kurator sądowy a ubezpieczenie społeczne

  Mam propozycję, by zostać kuratorem osoby prawnej. Na to stanowisko powołałby mnie sąd opiekuńczy na mocy swojego postanowienia (zgodnie z art. 603 kpc oraz art. 42 kc). Czy oznacza to, że łączyłby (...)

 • Wpis służebności mediów w księdze wieczystej

  Czy zapis w akcie notarialnym zakupu działki mówiący, że właściciel drogi prowadzącej do niej (będący jednocześnie dotychczasowym właścicielem sprzedawanej działki) zgadza się na prowadzenie (...)

 • Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

  Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną, umożliwia także swoim klientom zakupy w systemach ratalnych. W grudniu ub. r. jeden z pracowników pisał tradycyjnie umowy dla klientów. Niestety, w dwóch (...)

 • Sprzedaż udziału w nieruchomości

  Jest czterech współwłaścicieli nieruchomości lokalu użytkowego. W akcie notarialnym oprócz udziałów procentowych jest zapisany sposób korzystania z pomieszczeń przez poszczególnych współwłaścicieli. (...)

 • Ustanowienie współwłasności mieszkania

  Chciałbym ustanowić współwłasność na lokal (mieszkanie). Nie podpisałem jeszcze aktu notarialnego. Chciałbym aby u notariusza ta osoba, w tym przypadku mój rodzic mógł być współwłaścicielem (...)

 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Czy po każdym przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo w pełnej wysokości dla danego rodzaju czynności prawnej bez względu na to, ile czasu upłynęło od wymagalności roszczenia oraz bez (...)

 • Naruszenie praw autorskich

  Chcę na swojej stronie internetowej cytować kawałek po kawałku książkę z 1976 r. wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie wiem, czy wydawnictwo jeszcze istnieje i jak wygląda sprawa cytowania (...)

 • Uprawnienia współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem domu mieszkalnego (w częściach ułamkowych po 50%). Stanowi on współwłasność drugiej osoby. Umownie podzieliliśmy go do użytkowania między siebie, gdyż nie posiada (...)

 • Korzystanie z zebranych danych osobowych

  W mojej instytucji budżetowej jest przechowywana dokumentacja petentów (dane personalne i te dotyczące ich stopnia niepełnosprawności). Są one przechowywane zarówno w wersji elektronicznej jak i (...)

 • Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

  Kilka dni temu umarła moja babcia, która była głównym lokatorem mieszkania komunalnego. Ja jestem zameldowana w tym mieszkaniu od ok. 15 lat. Jakie kroki muszę podjąć, aby stać się głównym (...)

 • Rejestrowanie bazy i udostępnianie danych

  Firma X zajmująca się reklamą i marketingiem ma zebrać bazę danych klientów, która ma być wykorzystywana przez inne firmy w celu np. dostarczania im ulotek promocyjnych. Jak ma wyglądać informacja/zgoda (...)

NA SKÓTY