e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Kwiecień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Błędnie naliczony VAT

  Po zakończeniu prac wystawiliśmy dla klienta fakturę VAT, którą on odebrał. Okazało się jednak później, że w tej fakturze naliczyliśmy błędnie podatek VAT: było 7%, a powinno być 22%. Czy klient, odbierając od nas fakturę VAT, automatycznie zaakceptował cenę netto? Czy po skorygowaniu (...)

 • Kary umowne a faktura VAT

  Mieliśmy z klientem podpisaną umowę na określone prace. Prace zostały wykonane i odebrane. Problem w tym, że wykonaliśmy ją z opóźnieniem. Zgodnie z warunkami umowy, po złożeniu faktury została nam potrącona stosowna kwota na poczet kary za opóźnienia. Faktura VAT została wystawiona (...)

 • Likwidacja działalności gospodarczej a VAT

  Mąż chce zlikwidować działalność gospodarczą. Posiada środki trwałe, które są w pełni zamortyzowane. Cześć została zezłomowana, ale samochód ciężarowy marki Lublin został na stanie. Jest płatnikiem podatku VAT i podatek został od całości odliczony. Na dzień dzisiejszy wartość (...)

 • Wyciągi bankowe

  Urząd Kontroli Skarbowej zażądał wyciągów z mojego konta prywatnego - dostarczyłem je oczywiście. Czy powinienem to robić? Czy mogłem odmówić ww. czynności?

 • UKS a tajemnica handlowa

  Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia umowy objęte są tajemnicą handlową i nie mogą być ujawniane w jakiejkolwiek postaci osobą trzecim". Właśnie dlatego (...)

 • Wycena darowizny

  Otrzymałem darowizną samochód dostawczy od swojej mamy, wartość darowizny ustalaliśmy na podstawie cen giełdowych na 17 tys zł. Czy ustalenie wartości darowizny w tym przypadku pojazdu na podstawie ceny giełdowej jest prawidłowym sposobem wyceny, czy należało by wyceniać inaczej? Dodam (...)

 • Umorzenie podatków i opłat w Urzędzie Miasta

  Jestem bezrobotnym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Rejonowy Urząd Pracy skierował mnie na dwu miesięczne szkolenie od 21 kwietnia (bez wynagrodzenia pokrywają wyłącznie koszty szkolenia), w rodzinie występują też poważne problemy zdrowotne (częste leczenie szpitalne i poza szpitalne). (...)

 • Umorzenie składki KRUS

  Jestem osobą bezrobotną, do listopada 2002 r. byłem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od stycznia 2002 r. na podstawie umowy użyczenia uprawiam ponad 1 ha ziemi (uprawa warzyw, wypasanie cudzego bydła na gruncie użyczonym). Do chwili obecnej kontynuuję umowę użyczenia gruntu. Podatek (...)

 • Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

  Interesuje mnie sytuacja teoretyczna. Powiedzmy, że ktoś pewnego dnia potrąci mnie samochodem i złamie mi kręgosłup. Jakie prawo (jeśli jakiekolwiek) reguluje w Polsce, ile powinienem dostać za to odszkodowania od sprawcy wypadku? Jakimi przepisami czy orzecznictwem będzie kierował się sędzia (...)

 • Odpis postanowienia sądu

  Chodzi o odpis prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie praw do spadku. Gdzie taki odpis można uzyskać? Co należy w tym wniosku uwzględnić?

 • Umowa dzierżawy zawarta przez część właścicieli

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości rolnej. Nieruchomość ta została wniesiona jako wkład gruntowy do spółdzielni rolnej przez nie żyjącego ojca, który zmarł w 1988 roku. Nabycie spadku (postanowienie sądu z 1999 roku) uzyskałem dopiero po śmierci matki, która zmarła w 1998 roku. (...)

 • Sprostowanie imienia w wyroku lub postanowieniu

  Do sądu złożono wniosek o sprostowanie (dopisanie) w postanowieniu o zasiedzeniu drugiego imienia wnioskodawcy. Sąd oddalił ten wniosek uzasadniając to tym, że wnioskodawca ani we wniosku ani w trakcie procesu nie podawał swojego drugiego imienia. Jak możliwe jest w takim razie dopisanie przez (...)

 • Urlop macierzyński w świadectwie pracy

  W dniu 30 kwietnia 2008 r. pracownicy kończy się urlop macierzyński i umowa o pracę. Czy w świadectwie pracy mam obowiązek umieścić informację o wykorzystanym urlopie macierzyńskim, jeżeli tak, to w którym punkcie świadectwa pracy?

 • Zniesienie współwłasności - ustalenie wartości

  Mój ojciec założył sprawę o zniesienie współwłasności. Po jakimś czasie sąd przysłał \\\"Odpowiedź na wniosek\\\" złożoną przez drugą stronę: \\\"Przedkładając pełnomocnictwo uczestnika X, w związku z treścią wniosku Y w sprawie, przedstawiam w niej następujące stanowisko uczestnika (...)

 • Wydanie odpisu z akt komorniczych

  Komornik odmówił dłużnikowi wydania odpisu całości akt. Jakie przepisy regulują możliwość przeglądania, kserowania i fotografowania akt komorniczych?

 • Eksmisja współmałżonka po rozwodzie

  Jestem w związku małżeńskim od 2002 roku, mam dwójkę dzieci. Stałe zameldowanie mojej rodziny (ja, zona, dzieci) mamy tam, gdzie zamieszkują moi rodzice, natomiast tymczasowe mamy w Koninie, w mieszkaniu, które należy do moich rodziców i użyczają go nam bezpłatnie. Tu jesteśmy zameldowani (...)

 • Wykorzystanie nagrań bez zgody

  Od 2002 roku jestem w związku małżeńskim w wyniku którego mam dwójkę dzieci, gdzie po rozwodzie chciałbym sprawować nad nimi władzę rodzicielską. Powodem złożenia pozwu o rozwód są częste awantury miedzy współmałżonkami. Dysponuję nagraniami z tych awantur, gdzie współmałżonek (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne