e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Listopad 2010

 • 8.11.2010

  Droższe paliwo dla firmowych samochodów

  Od nowego roku przedsiębiorcy nie odliczą podatku VAT od paliwa, które wleją do baku firmowego auta. Na zmianie przepisów stracą ostatecznie konsumenci.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

  W drodze decyzji administracyjnej Panu X został przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 100,00 zł, czynsz za mieszkanie wynosi 250,00 zł. Pan X powinien na bieżąco dopłacać do czynszu po 150,00 zł miesięcznie. Ponieważ Pan X wpłacał w jednym miesiącu 50,00 zł w innym 30,00 zł, Gmina (...)

Artykuły i poradniki

 • Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

  Na drogach zdarzają się wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Szkody, jakie mogą z tego wyniknąć, są niekiedy bardzo poważne. Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Mianowicie przepis art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż kto zwierzę chowa (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 984 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 983 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Zabytki Rzeczypospolitej” — Krzeszów, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 982 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Miasta w Polsce” — Miechów, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 981 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń—czerwiec 2010 r. (podczas prezydencji hiszpańskiej)