e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Maj 2012

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 509 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 508 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 507 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Poz. 506 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Poz. 505 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 504 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 503 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 502 z 2012

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 501 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku

 • Monitor Polski Poz. 289 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 288 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 287 z 2012

  Komunikat Nr 05/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 286 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Poz. 285 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 284 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 283 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 282 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 281 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 280 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 279 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 278 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 277 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 276 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń