e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Maj 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podział majątku a VAT

  Małżonkowie mieli wspólność majątkową. Mąż prowadzi działalność i w środkach trwałych ma lokal użytkowy, który amortyzuje i odliczył VAT. Obecnie po rozwodzie i podziale majątku lokal przypadł żonie. Ona zacznie prowadzić działalność gospodarczą i lokal ten będzie jej środkiem (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 574 z 2012

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 573 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010–2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 572 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Poz. 571 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 570 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości

 • Dziennik Ustaw Poz. 569 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt SK 24/11

 • Monitor Polski Poz. 323 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych