e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Maj 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wyjawienie majątku - czy dłużnik może kłamać?

  Złożyłem wniosek o wyjawienie majątku przez niewypłacalnego dłużnika. Obawiam się jednak, ze dłużnik będzie kłamał i zatajał majątek tak jak przed Komornikiem. Wniosek złożyłem przed 1 V 2012 r. Czy dłużnik składając wykaz majątku ma rygor odpowiedzialności za składanie fałszywych (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 2012

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 2012

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 2012

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 2012

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego