e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Maj 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zasiłek rehabilitacyjny a działalność gospodarcza

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowy handel bez zatrudniania pracowników) z uwagi na stan zdrowia po kilku operacjach zwróciła się do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. Będzie ono wypłacane przez okres powrotu do pełnej sprawności zawarty w decyzji. (...)

 • Umowa o remont mieszkania

  Chciałbym zawrzeć umowę o remont mieszkania z osobą, która obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej (kiedyś ją prowadziła), a ja również nie prowadzę takiej działalności. Zakładam, że sam będę kupował potrzebne materiały budowlane, natomiast przedmiotem umowy jest wykonanie (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w Prawie • Grzywna przy egzekucji komorniczej jest teraz wyższa

  Od 3 maja pracodawca, który będzie ociągał się z przekazaniem komornikowi zajętej pensji pracownika-dłużnika zapłaci nawet 2 tysiące złotych, zamiast dotychczasowych (...)

 • Rozkład jazdy będą zunifikowane

  Od 10 maja będzie mniej samowoli przy publikowaniu rozkładów jazdy. Przewoźnik nie będzie już mógł samodzielnie rozklejać ich na przystankach. Zamiast tego, o każdej (...)

 • Blokada niechcianych połączeń jest już darmowa

  Od 4 maja posiadacz telefonu komórkowego może zastrzec od jakiej kwoty nie będzie odbierał płatnych połączeń od numerów świadczących usługi o podwyższonej opłacie. Wszystko (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 484 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 483 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

 • Dziennik Ustaw Poz. 481 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego