Elektroniczne postępowanie upominawcze - sposób działania

Pytanie:

Na czym polega elektroniczne postępowanie upominawcze, o którym mowa w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie to nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a jedynie założenia odpowiedniego konta użytkownika. W elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z przepisów szczególnych (art. 50528 - art. 50537 k.p.c.). Postępowanie to w zasadzie przypomina „zwyczajne" postępowanie upominawcze. Z tym, że pozew składa się poprzez internet, a konkretnie poprzez platformę internetową lubelskiego sądu rejonowego https://www.e-sad.gov.pl. Z art. 50532 § 1 k.p.c. wynika, że powód powinien wskazać w pozwie dowody na poparcie swoich twierdzeń, nie dołącza jednak do pozwu samych dowodów. Na stronie wskazanej powyżej znajdują się wszelkie informacje, jasno i precyzyjnie wskazujące jak przeprowadzić postępowanie w tym trybie.  Warto jedynie tutaj wskazać, iż opłata sądowa ustalana jest tak jak w postępowaniu nakazowym. Ponadto należy doliczyć koszty manipulacyjne pośrednika w płatnościach (e-Card). W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty sądowe uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikacji wnoszącego opłatę udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sadów rejonowych jest zawsze Sąd Rejonowy w Lublinie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY