e-prawnik.pl Porady prawne

Liczba dni pobytu pracownika zagranicą

Pytanie:

Pracownicy zostali zatrudnieniu we wrześniu 2008 r. u polskiego pracodawcy w celu delegowania do Danii. W umowach o pracę mają wpisane miejsce pracy: Dania. Według przepisów podatkowych, jeżeli pracownik przebywa zagranicą dłużej niż 182 dni, jego dochody podlegają opodatkowaniu za granicą. W jaki sposób należy liczyć przekroczenie 182 dni, czy w roku podatkowym, a więc do końca 2008 r., nie przekroczyli limitu, czy łącznie 2008 i 2009 r.? Jeżeli przyjmuję do pracy nowego pracownika, który mówi mi że pracował wcześniej już w Dani, to czy muszę sumować okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy i u mnie do zbadania, kiedy przekroczy 182 dzień?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Liczba dni pobytu pracownika zagranicą

24.2.2009

Zgodnie z art. 3 ust. 1-2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy zatem stawiają dwa warunki, których łączne niespełnienie powoduje zmianę obowiązku podatkowego w Polsce z nieograniczonego na ograniczony, tj. osoba taka nie może posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), a także nie może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Przepis stanowi "w roku podatkowym", a więc od 1 stycznia do 31 grudnia, a więc nie łącznie 2008 r. i 2009 r., ale za to łącznie cały rok, nawet gdyby pracownik zmienił pracodawcę w ciągu roku.

Więcej na ten temat w artykule: Określanie rezydencji podatkowej w PIT

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ