e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność przewoźnika

Pytanie:

Nasza firma transportowa wykonała usługę transportową dla firmy spedycyjnej. Z naszej przyczyny nastąpiło opóźnienie dostawy o dwa dni. Firma spedycyjna wystawiła nam notę obciążeniową na 20% wartości frachtu. Klient tej firmy spedycyjnej (dla którego de facto dokonaliśmy usługi transportu) nie obciążył spedytora żadnymi dodatkowymi kosztami. Czy w tej sytuacji firma spedycyjna miała podstawę do wystawienia nam noty obciążeniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność przewoźnika

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż należy odwołać się do przepisów ustawy Prawo przewozowe, która reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego. Zgodnie z jej artykułem 65 przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Z treści tego przepisu wynika, iż Państwa odpowiedzialność za opóźnienie wynika wprost z przepisów ustawy. Zwolnienie Państwa od tej odpowiedzialności byłoby możliwe w przypadku, gdyby przyczyna opóźnienia nie leżała po Państwa stronie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Odpowiedzialność przewoźnika

Pjaj

11.4.2011 8:41:43

Re: Odpowiedzialność przewoźnika

Odpowiedź nie tylko słaba, ale wręcz nieprawidłowa. Przewoźnik odpowiada za szkodę, a w tym przypadku szkody nie było, skoro spedytor nie został obciążony kosztami. Co więcej ze stanu faktycznego nie wynika, czy przewóz miał charakter krajowy czy międzynarodowy, więc odpowiedź odwołująca się tylko do prawa przewozowego bez uwzględnienia Konwencji CMR też jest niepełna. Obciążenie mogłoby nastąpić tylko jeśli umowa przewidziała karę umowną za opóźnienie, ale tylko w przypadku przewozu krajowego. W przewozie międzynarodowym taka kara jest niedopuszczalna. Odpowiedź p. Bożeny Stuff też niestety wprowadza w błąd. Odpowiedzialność przewoźnika jest na zasadzie ryzyka i nikt mu winy wykazywać nie musi.

Re: Odpowiedzialność przewoźnika

Bożena Stumpf

24.2.2011 16:4:12

Re: Odpowiedzialność przewoźnika

Ustawa - polskie prawo przewozowe reguluje odpowiedzialnosć przewoźnika za szkody finansowe wynikające z opóźnienia w dostawie do kwoty podwójnego przewoźnego więc nie rozumiem skąd te 20%. W transporcie międzynarodowym zg z konwencją CMR max. limit odpowiedzialności za szkody finansowe wynosi jednokrotne przewoźne Zawsze jednak jest odniesienie do winy przewoźnika którą należy mu udowodnić

Re: Odpowiedzialność przewoźnika

kamil

11.9.2010 19:50:44

Re: Odpowiedzialność przewoźnika

Ta odpowiedź jest słaba. Dalej nie wiemy na jakiej podstawie to 20%. Czy można nałożyć np karę 200% jeśli umowa tego bezpośrednio nie określa.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ