e-prawnik.pl Porady prawne

Ograniczenia czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę do 1/2 etatu

Pytanie:

Jestem nauczycielką, jestem zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę. Czy istnieje możliwość ograniczenia czasu pracy na pół etatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ograniczenia czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę do 1/2 etatu

13.7.2011

W przypadku zatrudnienia nauczyciela na podstawie stosunku pracy, sytuacja przedstawia się nieco odmiennie niż w przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania. W takim przypadku stosunek pracy nawiązywany na podstawie umowy o pracę, o której mowa w przepisie art. 7 Karty Nauczyciela (stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.) jest zwykłym stosunkiem pracy, do którego zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Jak wynika z przepisu art. 29 [2] § 2 KP, pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
Możliwa jest więc zmiana wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę na podstawie wniosku pracownika. Zmiana zależna jest jednak wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Zwrot „w miarę możliwości” stanowi właśnie, iż jeżeli tylko występują okoliczności, które uzasadniają taką zmianę, nie jest możliwe odmówienie pracownikowi, a ten może wystąpić z odpowiednim roszczeniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ