Roszczenia posiadacza względem właściciela nieruchomości

Pytanie:

Jakie roszczenia względem właściciela może kierować posiadacz nieruchomości w złej wierze, który poczynił na nią nakłady?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące ochrony posiadania przewidują pewne wyjątkowe sytuacje, kiedy osoba bez uprawnienia włada cudzą rzeczą. Przepisy rozróżniają przy tym posiadanie w dobrej albo w złej wierze, przy czym dobra wiara zachodzi wtedy, gdy posiadacz nie zdaje sobie sprawy z tego, że faktycznie nie ma prawa do danej rzeczy. I tak na przykład posiadaczowi samoistnemu w dobrej wierze przysługują pożytki z rzeczy, nie jest też obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Posiadacz w złej wierze powinien płacić właścicielowi wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.

Natomiast odnosząc się do kwestii nakładów poczynionych na cudzą rzecz, to zgodnie z art. 226 § 2 k.c. samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY