e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niewypłacenie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia

Pytanie:

Czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niewypłacenie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, spełnia warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niewypłacenie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia

12.9.2011

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99; OSNAPiUS 2001 r. nr 16 poz. 516), okolicznością przesadzającą o możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika jest świadome działanie lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Przykładem takiego świadomego działania, stanowiącego ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracodawcy, jest niewypłacenie pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia. Jak bowiem Sąd stwierdził: Przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 1[1] kp) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ