Umorzenie podatku

Pytanie:

Czy można domagać się umorzenia kwoty podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umorzeniu, zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, podlegać mogą jedynie zaległości podatkowe a nie kwoty podatku. Podatnicy, którzy wnoszą o umorzenie podatku (przed upływem jego terminu płatności), nie mogą skutecznie tego uzyskać. Organ podatkowy w takiej sytuacji, w zależności od okoliczności, albo nie wszczyna postępowania podatkowego albo też wszczęte postępowanie umarza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

sylwia

10.12.2012 23:11:49

Re: Umorzenie podatku za psa

Nie wiem jak mam napisać do urzędu skarbowego pismo o umorzeniu kwoty 120zł za psa,psa nie ma zaginął dwa lata temu.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.3.2012

  Zaniechanie poboru, zwolnienie z obowiązku poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowej

  Zaniechanie poboru i umorzenie zaległości to sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Natomiast zwolnienie z obowiązku poboru nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań podatkowych po stronie podatnika, (...)

 • 27.12.2011

  Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?

  Osoby, którym spółdzielnie lub gminy umorzyły zaległości czynszowe mają wątpliwości co do tego, czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie. (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 29.12.2005

  Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

  Jeśli podatnik nie zapłaci należnego fiskusowi podatku, to może się spotkać z pewnymi - określonymi szczegółowo w przepisach prawa - reakcjami ze strony organów państwowych. Co może (...)