Uproszczona forma uiszczania zaliczki na podatek

Pytanie:

W związku z opublikowanym w e-prawniku artykułem o uproszczonej formie uiszczania zaliczki na pdof proszę o wyjaśnienie, czy podstawą opodatkowania będzie dochód za 2002 rok po pominiejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne, wykazane w zeznaniu rocznym? Czy też należy przyjąć dochód bez pomniejszania, a odliczać składki tegoroczne? Co z ulgą podatkową? Odlicza się ją w 1/12 wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zaliczki miesięczne uiszczane są w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), złożonym w 2003r. (czyli dotyczącym 2002r.), bądź w zeznaniu złożonym w 2002r. (jeżeli w zeznaniu złożonym w 2003r., podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2 790 zł). Uproszczona forma polega właśnie na tym, że podatnik nie musi dokonywać na bieżąco żadnych obliczeń, wystarczy, że kwotę wykazaną w zeznaniu za 2003r. (lub ewentualnie 2002r.) podzieli przez 12 i zaliczkę w takiej wysokości odprowadzi do urzędu skarbowego. Dochód wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2003 lub 2002, od którego odprowadzono podatek i który ma być podstawą uiszczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy został przed obliczeniem podatku za rok 2002 lub 2001 pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i innych odliczeń, dlatego zaliczka na podatek dochodowy uiszczana w formie uproszczonej będzie uwzględniać składki i ulgi odliczone od dochodu w roku 2002 lub 2001, z zatem nie ma możliwości odliczać składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych w roku bieżącym, tak jak przysługujących w tym roku ulg podatkowych. Ostateczne rozliczenie, uwzględniające rzeczywistą wysokość dochodu, osiągniętego w 2004r., nastąpi w rozliczeniu rocznym za 2004r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY