e-prawnik.pl Porady prawne

Właściwość urzędu dla zagranicznego wspólnika

Pytanie:

Dywidenda za 2005 r. została wypłacona osobie fizycznej - zagranicznemu wspólnikowi sp. z o.o. 9.06.2006 r. Spółka ma siedzibę w Szczecinie. Do jakiego urzędu skarbowego: Zachodniopomorskiego w Szczecinie, czy w Warszawie (prosimy podać nazwę) należy wysłać deklarację IFT-1/IFT-1R?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Właściwość urzędu dla zagranicznego wspólnika

7.8.2006

Jednym z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dywidendy wypłacanej zagranicznemu wspólnikowi jest przesłanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu, właściwemu w sprawie opodatkowania osób zagranicznych, informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez osobę fizyczną, niemającą w Polsce miejsca zamieszkania, do końca lutego roku następnego po roku podatkowym (IFT-1R). Właściwość naczelnika urzędu skarbowego nie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. o właściwości organów podatkowych, w tym przypadku możemy mieć do czynienia z różnymi urzędami skarbowymi - w zależności od statusu nierezydenta. W § 5 rozporządzenia znajduje się lista szesnastu naczelników urzędów skarbowych - po jednym dla każdego województwa - którzy są właściwi rzeczowo w sprawie opodatkowania nierezydentów będących osobami fizycznymi. Dla nierezydentów wykonujących w Polsce działalność gospodarczą właściwym miejscowo jest naczelnik wymieniony w § 5 rozporządzenia (w województwie zachodniopomorskim - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie), ustalony według miejsca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (bez znaczenia pozostaje to, że dany nierezydent prowadzący działalność gospodarczą uzyskał np. przychód z dywidendy).

Jeżeli nierezydent nie prowadzi na terytorium Polski działalności gospodarczej (np. osiąga dochód z dywidendy, nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej), to jak stanowi § 5 ust. 2 pkt 2 lit a) rozporządzenia w przypadku uzyskiwanych przez podatników będących nierezydentami dochodów (przychodów) innych niż np. z działalności gospodarczej - właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika.

Podsumowując, jeżeli spółka z siedzibą w Szczecinie wypłaca dywidendę nierezydentowi (osobie fizycznej) nieprowadzącemu działalności gospodarczej, właściwym urzędem skarbowym dla tego nierezydenta w Polsce jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ