Wymiana przedmiotu gwarancji na nowy

Pytanie:

Czy jeżeli według postanawień gwarancji piąta naprawa rzeczy powoduje jej wymianę na nową, to wymiany tej można żądać również po zakończeniu okresu gwarancji, jeśli podczas jej trwania liczba napraw przekroczyła 5?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Termin gwarancji rzeczy (wskazany w treści dokumentu gwrancyjnego; w braku takiego wskazania wynoszący 1 rok od dnia, w którym rzecz została kupującemu wydana) jest istotny jedynie w zakresie ujawnienia się wady rzeczy. W okresie trwania terminu gwarancji wada, która musi powstać z przyczyn tkwiących w rzeczy, winna się ujawnić. W piśmiennictwie ugruntowany jest jednak pogląd, iż uprawnienia z gwarancji mogą być dochodzone później, także przez następców prawnych kupującego i niezależnie od zakończenia postępowania reklamacyjnego, jeżeli jest przewidziane w umowie gwarancyjnej. Innymi słowy, nieuprawnionym jest twierdzenie, iż w terminie gwarancji musi się "zmieścić" zarówno ujawnienie się wady rzeczy, jak i skorzystanie przez kupującego z uprawnień, jakie treść gwarancji oraz przepisy prawa wiążą z ochroną gwarancyjną.

Okolicznością najbardziej zatem istotną w opisywanej sprawie jest fakt powstania wady w okresie gwarancyjnym oraz dokonanie pięciu napraw, których skutkiem wedle postanowień dokumentu gwarancji jest wymiana rzeczy na nową. Jeżeli wskazane przesłanki nastąpiły w okresie gwarancyjnym, kupujący ma prawo żądać wymiany rzeczy na nową również po upywie terminu gwarancji. Twierdzenia takie poparte są również istotą napraw rzeczy: mają one bowiem doprowadzić do takiego stanu, w którym zostanie zapewniona pełna sprawność eksploatacyjna rzeczy objętej gwarancją. W braku jednak skutecznej naprawy rzeczy, kupującemu przysługuje - i taką możliwość przewidział gwarant - wymiana rzeczy na nową. Ograniczenie do wystąpienia z takim żądaniem przez kupującego jedynie w trakcie trwania okresu gwarancji wydaje się więc nieuzasadnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.12.2017

  Gwarancje spłaty kredytów MŚP

  Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden (...)

 • 20.5.2015

  Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

  REKLAMACJA BUTÓW NA NOWYCH ZASADACH - zmiana przepisów od początku 2015 roku. Nowe przepisy korzystniejsze dla konsumentów.  Na jakiej podstawie reklamować buty? Jak skorzystać (...)

 • 23.4.2017

  Rękojmia konsumencka w przepisach UE

  Jeśli w trakcie obowiązywania gwarancji prawnej (rękojmi za wady) okaże się, że zakupiony produkt jest wadliwy bądź nie wygląda bądź nie działa tak, jak przedstawiono w opisie, to (...)

 • 15.11.2018

  Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

 • 22.6.2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)