e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie opłaty rocznej

Pytanie:

Wiele gmin z końcem 2005 roku wypowiadało na piśmie wysokość opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. Czy dla zachowania terminu, o którym mowa w art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami wiążąca jest data stempla pocztowego czy też data potwierdzenia odbioru?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie opłaty rocznej

16.1.2006

Zgodnie z art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej jej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne (dokonane) z chwilą, w której użytkownik może się zapoznać z oświadczeniem woli (czyli wypowiedzeniem) gminy. Za tą chwilę należy przyjąć datę potwierdzenia odbioru, a nie datą stempla pocztowego, który świadczy tylko o tym, że przesyłka została wysłana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wypowiedzenie opłaty rocznej

kasia

15.9.2009 9:45:31

Re: Wypowiedzenie opłaty rocznej

Czy osobie która nabyła część udziałową nieruchomości gruntowej pod budynkiem wielorodzinnym, a która była wcześniej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej-wypowiadamy opłatę ? czy ustalamy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ