Zaprzestanie alimentowania dziecka pełnoletniego

Pytanie:

W jakich przypadkach rodzice mogą zwolnić się od obowiązku alimentowania swoich dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 133. § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Od wprowadzenia powyższego przepisu rodzice mają możliwość uchylenia się od obowiązku płacenia alimentów jeżeli spełnione są poniższe warunki:
1) dziecko osiągnęło pełnoletność, a płacenie alimentów wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców,
2) dziecko osiągnęło pełnoletność i nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.


Przez dokładanie starań by osiągnąć możność utrzymania się, należy rozumieć bowiem nie tylko podjęcie pracy zarobkowej, ale także właśnie kontynuowanie nauki, zdobycie zawodu, wykształcenia, które w przyszłości pozwoli dziecku osiągnąć samodzielność. Zaproponowane tutaj przez ustawodawcę rozwiązanie Marcin Klatkiewicz określa „...alternatywą dla koncepcji automatycznego wygaszania obowiązku alimentacyjnego już z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości” („Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism.”).
Druga z przewidzianych prawem możliwości pozwalających zobowiązanym uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego odnosi się do nadmiernego uszczerbku ponoszonego przez rodziców. Na tę instytucję zwraca uwagę Helena Ciepła w opracowaniu „Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem”: „W dodanym § 3 ustawodawca przyznał rodzicom uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Pojęcie „nadmierny uszczerbek” jest już terminem kodeksowym (art. 134). Wprawdzie nie jest zdefiniowany, jednakże w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to uszczerbek przekraczający granice środków potrzebnych do normalnej egzystencji”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

JAROSŁAW MATELA

24.6.2013 18:8:12

Re: Zaprzestanie alimentowania dziecka pełnoletniego

córka ma 20 lat i ma już swoje dziecko na które dostaje zasądzone alimenty w kwocie 550 zł .Uczy się 4 razy w miesiącu .Mam też małoletnią córkę z drugiego małżeństwo która ma 12 lat moja żona pracuje ja też nasz dochód to ok 4000 a wydatki +alimenty to koszt ok 3300 czy jest możliwość o zniesienie alimentów na dorosłą córkę która ma własne dziecko i mieszka z dziadkami i swoją matką nie szuka pracy bo jak ona twierdzi edukuje 6miesięczne dziecko proszę o pomoc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: