Eksmisja lokatora z mieszkania

Pytanie:

Jeden z moich lokatorów chce eksmitować z zajmowanego przez siebie 50-cio metrowego 2-pokojowego mieszkania swoich dwóch braci, którzy są w lokalu zameldowani. Do lokalu przychodzą zwykle, kiedy są bardzo pijani, często w środku nocy, zajmują zwykle tylko część pokoju. Główny najemca jest osobą niezamożną, ma na utrzymaniu żonę i trójkę małych dzieci. Współlokatorzy od lat nie wnoszą żadnych opłat za mieszkanie i jednocześnie nie chcą wymeldować się z lokalu, w którym chcą mieć swoją "bazę". Lokator prosi mnie o pomoc. Rozumiem, że to tylko on sam może wystąpić o ich eksmisję, zgodnie z art. 13. Tylko czy niewnoszenie opłat za mieszkanie (bo to jest główny problem) może być traktowane jako "rażące, naganne" lub "uporczywe przeciwko porządkowi domowemu" itd. zachowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Eksmisja lokatora z mieszkania

Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Przez rażące wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu należy rozumieć powtarzające się naruszanie tego porządku charakteryzujące się występowaniem złej woli po stronie naruszającego. Cecha uporczywości występuje, gdy negatywne zachowania trwają pomimo upomnień ze strony wynajmującego lub innych najemców.

Podręcznikowym przykładem naruszania porządku domowego czy uniemożliwiania wspólnego zamieszkiwania jest np. stałe nadużywanie alkoholu, a następnie dopuszczanie się aktów przemocy stanowiących zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia współmałżonka (lub innego współlokatora) oraz małoletnich dzieci.

Porady prawne

Treść reguł porządku domowego określa regulamin, a w jego braku przyjęte powszechnie zwyczaje. W opisywanym wypadku wydaje się bezsporne, że współnajemcy uniemożliwiają wspólne mieszkanie w sposób kwalifikujący się do orzeczenia eksmisji. Oczywiście kwestię czy faktycznie zachodzą przesłanki eksmisji rozstrzygnie sąd w oparciu o całość stanu faktycznego. Fakt zameldowania obu osób w wynajmowanym lokalu nie ma znaczenia i nie wpływa na orzeczenie sądu o eksmisji. Jeśli sąd nakaże eksmisję, właściciel po jej przeprowadzeniu będzie mógł złożyć wniosek o wymeldowanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne