Handel samochodami a marża

Pytanie:

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR + VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT marżę. Do obliczenia marży - dodaję do umowy kupna akcyzę i inne opłaty, i dopiero ustalam marżę pomiędzy sprzedażą a tymi łącznymi kosztami. Czy postępuje prawidłowo? Otrzymuje za każdym razem fakturę za usługę agencji celnej na każdy samochód. Czy mam tą fakturę wliczać do ustalenia marży i czy mogę od niej odliczyć cały VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Handel samochodami a marża

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Należy zwrócić uwagę, że polskie przepisy nie definiują pojęć kwoty, którą ma zapłacić nabywca towaru oraz kwoty nabycia. Przyjmuje się, iż kwota nabycia oznacza wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które dostawca otrzymał od podatnika. Oznacza to, że cena nabycia, to cena, którą podatnik zapłacił dostawcy towaru. Cena ta nie może zawierać innych elementów, tj. podatków, opłat, jeżeli zostały one poniesione przez nabywcę towaru, ale nie zostały zapłacone dostawcy (tak: informacja Izby Skarbowej w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Płocku z dnia 10 listopada 2004 r., nr IS-Pł-WV-443/328/04/IŻ).

Zatem ani akcyza zapłacona przez podatnika, ani opłata za usługę agencji celnej nie jest składnikiem kwoty nabycia, a zatem nie posłużą do obliczenia marży. Będą bezpośrednio kosztami podatnika, a z faktury VAT wystawionej przez agencję celną podatnik będzie miał prawo odliczenia VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda