Pośredniczenie w handlu alkoholem a koncesja

Pytanie:

Czy działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług agencyjnych na rzecz dystrybutora alkoholu wymaga specjalnych zezwoleń?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.4.2003

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pośredniczenie w handlu alkoholem a koncesja

Umowa agencyjna polega na stałym pośredniczeniu przez agenta w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do ich zawierania. Wykonując tego rodzaju umowę z dystrubutorem - zakładamy, że chodzi tu o hurtownika - to nie Pan zajmowałby się się sprzedażą alkoholu a hurtownik. Pan jedynie pośredniczyłby między kupującym a hutrownikiem w zawieraniu umów.

Ustawa o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdzaiłaniu alkoholizmowi, stanoiwi, że obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, natomiast co się tyczy napojów o zawartości do 18 % na postawie zezwolenia marszałka województwa. Przepis ten nie ma zastosowania do Pana jako wykonującego umowę agencyjną z hurtownikiem gdyż to nie Pan dokonuje obrrotu alkoholami a jedynie pośredniczy w tym obrocie. Obrotu alkoholami dokonuje hurownik - Pański kontrahent i to on winien uzyskać stosowne zezwolenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doradztwo prawne

28.9.2020 przez: -

BIURO RACHUNKOWE

25.7.2018 przez: -

Legitymacja prasowa

8.3.2017 przez: -