e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Październik 2010

 • 12.10.2010

  Jak prawo reguluje przewozy busami?

  Przewóz busami reguluje przede wszystkim ustawa prawo o transporcie drogowym oraz akty wykonawcze do ustawy. Czy prawo przewiduje jak powinny dokładnie wyglądać przewozy? Ile osób może jechać busem?

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

  W zakładzie będzie obowiązywał Regulamin wynagradzania. W tym Regulaminie pracodawca określił dwa miejsca (miasta) wykonywania pracy. Jest to praca maszynisty PKP, system równoważnego czasu pracy. W Regulaminie miejsce pracy jest określone w sposób następujący. Miejscem pracy jest: Miasto (...)

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

  Ostatnio przez media przetoczyła się fala relacji na temat wojny rządu z dopalaczami. Sklepy według relacji były plombowane na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, który wycofał z obrotu środek o nazwie \"Tajfun\" oraz \"wszystkie podobne wyroby\". W internecie pojawił się skan (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 665/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2010 r. (  Dz.U. L 193 z 24.7.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niektórych zarejestrowanych samców koni uczestniczących w zawodach jeździeckich podczas próbnych zawodów przedolimpijskich w 2011 r. lub igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich w 2012 r. w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6854) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie środka C 48/07 (ex NN 60/07) wdrożonego przez Polskę na rzecz WRJ i WRJ-Serwis (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4476) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 910/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 869/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 909/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 908/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2010 z dnia 11 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 906/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające po raz 137. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 905/2010 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5964 – TPV/Philips Branded Monitors and Colour TVS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/34/10 – MEDIA 2007 – Promocja/Dostęp do rynku

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Oświadczenie przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie Eurofisc, ustanowionego na mocy rozdziału X rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5911 – TenneT/Elia/Gasunie/APX-Endex) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5972 – CKI/HEH/EDF (UK Electricity Distribution Business)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Komunikat Komisji dotyczący całkowitego przydziału niektórych kontyngentów otwartych przez Unię Europejską na produkty w sektorze ryżu w 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5903 – Tech Data Europe/Brightstar Europe/Triade Holding) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5867 – Thomas Cook/Öger Tours) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr 14/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnejPrzyjęte przez Radę w dniu 13 września 2010 r.