e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Październik 2010

 • 25.10.2010

  Za co mandat i punkty karne?

  Za przekroczenie prędkości choćby o 10 km/h narażamy się na mandat w wysokości 50 złotych i jeden punkt karny. Autostradowi piraci jadący ponad 180 km/h mogą zapłacić za brawurę nawet 500 złotych i doliczyć sobie aż 10 punktów karnych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

  W nowelizacji ustawy Prawo Drogowe zapisano, że roszczeniami ws. pojazdów przejętych np. przez Urzędy Skarbowe a składowane na prywatnych parkingach strzeżonych należy obarczać Skarb Państwa. Pytanie brzmi: kogo konkretnie? Wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w którym pojazd zarekwirowano (...)

 • Samowola budowlana

  Jestem spadkobiercą 1/2 nieruchomości, na której została przez spadkodawcę wzniesiona samowola budowlana. Budynek jest przeznaczony do rozbiórki. Czy materiały budowlane, z których składa się budynek przeznaczony do rozbiórki można uznać za "nakłady" w rozumieniu art. 977 KC?

 • Egzekucja komornicza a spłacany kredyt

  Witam; Jest wszczęta egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę do wysokości długu, zgodnie z KC. nie więcej niż 50% i pozostawiona kwota wolna od potrąceń, to jest jasne, ale spłacany jest również kredyt z bieżących dochodów, do tej pory terminowo, lecz po zajęciu wynagrodzenia jest (...)

 • Emerytura a przychody z najmu

  Osoba otrzymująca emeryturę będzie uzyskiwać dochód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Czy ten dodatkowy dochód (z tytułu najmu) brany jest pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu stawki emerytury? Czy fakt osiągania dodatkowego dochodu z tytułu najmu należy zgłosić ZUS-owi? O ile ewentualnie (...)

 • Zaległości czynszowe a wypowiedzenie najmu

  Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie zapłacił czynszów za wrzesień i październik. Termin zapłaty czynszu ustalony jest na 5-go każdego miesiąca. Czy niezapłacenie czynszu przez najemcę za listopad, do 5-go listopada, będzie oznaczało, że po 5-tym listopada, mogę wystosować do najemcy wezwanie (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1312 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1311 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1310 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1309 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1308 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1307 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1306 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 • Monitor Polski Poz. 952 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt Kp 1/09

 • Monitor Polski Poz. 951 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej

 • Monitor Polski Poz. 950 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 949 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Poz. 948 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 947 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Poz. 946 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy