e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Luty 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

Zmiany w Prawie • fotŁatwiej ukarać niekompetencję urzędnika

  Rozszerzono i sprecyzowano zasady odpowiedzialności urzędników oraz osób, którym powierzono zadania związane z wydatkowaniem środków publicznych. Nowelizacja (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

 • Dziennik Ustaw Poz. 171 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 169 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

 • Monitor Polski Poz. 64 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Poz. 63 z 2012

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 62 z 2012

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013