e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Luty 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obecność notariusza na walnym zgromadzeniu S.K.A.

  Czy walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej gdzie wszystkie akcje sa imienne i statut nie przewiduje innych akcji musi być odbywane przy udziale notariusza?

 • Koszty adwokackie

  Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz z kosztami adokackimi , pytanie ; czy w takim przypadku kiedy adwokat otrzymał już wcześniej pieniądze (...)

 • Pełnomocnik a doręczanie pism

  Czy jeśli ustanowi się pełnomocnika do jakieś czynności i drugiej stronie określi się, że korespondencja powinna być składana wyłącznie na ręce tego pełnomocnika, to można powoływać się na nieskuteczne doręczenie, jeśli po tym fakcie druga strona wysłała korespondencję z pominięciem (...)

 • *Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

  Ocena studenta wraz z jego nazwiskiem i imieniem została udostępniona na stronie internetowej uczelni. Jak długo należy przechowywać zgodę studenta na umieszczenie jego danych osobowych na stronie www?

 • forma odmowy dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Kuzyn pojechał do wydziału komunikacji dopisać się jako współwłaściciel samochodu (urzędy załatwiają to na zasadzie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym nie wydając przy tym \\\'oficjalnej\\\' decyzji administracyjnej tak jak przy pierwszej rejestracji pojazdu; aczkolwiek do dzisiaj (...)

 • Spółka cicha

  Przeczytałem artykuł na Państwa stronie na temat spółki cichej: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/pozostale/artykuly/co-to-jest-spolka-cicha-i-jaki-jest-jej-status-w-porzadku-prawnym-strona-3.htmlCzy możliwe jest zawiązanie spółki cichej pomiędzy spółką z o.o. a osobą fizyczną, która (...)

 • zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny zakupu

  Prowadzę egzekucje z nieruchomości dłuznika. Nieruchomoscią jest niezabudowana działka, a więc egzekucja toczy sie w trybie uproszczonym. Co więcej z uwagi na okoliczności z art.1013(3)#3 KPC licytacja odbędzie się w oparciu o przepisy o licytacji ruchomości. Zamierzam wziąć udział w licytacji (...)

 • Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

  Jak zostanie wyceniona wartość nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową? Czy wysokość hipoteki będzie miała na to wpływ? Jeśli tak to jaki?

 • Prawa autorskie niemajątkowe do strony internetowej

  Jaka istnieje różnica między prawami autorskimi majątkowymi i niemajątkowymi, w jakim zakresie stosuje się to do stron internetowych?

 • Strona internetowa jako utwór prawa autorskiego

  Czy strona internetowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym podlega ochronie?

 • Procedura zmiany imienia

  Witam. Chciałabym zmienić swoje imię na to, które formalnie jest moim drugim imieniem. W jaki sposób to zrobić?

 • Złamanie ręki na oblodzonym chodniku

  Witam. Złamałem rękę na oblodzonym chodniku. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za doznaną krzywdę od osoby, która była odpowiedzialna za odśnieżanie?

Artykuły i poradniki

 • Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, w której okres przedawnienia zostanie przerwany, nie rozpocznie biegu lub zostanie zawieszony. (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę

 • Dziennik Ustaw Poz. 186 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 185 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku

 • Dziennik Ustaw Poz. 184 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 182 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

 • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

 • Monitor Polski Poz. 76 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-1-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-2-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające postanowienie o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 72 z 2012

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich