e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 878 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 877 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 875 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

 • Monitor Polski Poz. 568 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich