Archiwum 13 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

  Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania kredytu) będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 § 2(1) k.c. Czy każda zmiana stopy kredytu (...)

 • Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

  Jestem oskarżony w sprawie karnej. Prokurator przesłał akt oskarżenia do Sądu. Na ten moment nie dostałem jeszcze odpisu oraz nie jest wyznaczony termin rozprawy. Jako, że Prokurator zastosował wobec mnie zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny zwróciłem się pismem do Sądu o zniesienie (...)

 • Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

  Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (...)

 • Uchylenie się od skutków ugody

  Czy możliwe jest uchylenie się od skutków ugody? Jakie przesłanki muszą być spełnione? Czy można uchylić się od skutków części ugody? Czym jest ugoda?

 • Cesja wierzytelności - przelew

  Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy?

Zmiany w Prawie • Zmiany w ustawie o dokumentach paszportowych

  Znowelizowane przepisy wydłużają z 12 miesięcy do 5 lat okres, na jaki wydawany jest paszport dziecku, które nie ukończyło 5 roku życia. Przy składaniu wniosku o (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 922 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 921 z 2012

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 920 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

 • Monitor Polski Poz. 585 z 2012

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 584 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski Poz. 583 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski Poz. 582 z 2012

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 581 z 2012

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ogłaszająca listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza

NA SKÓTY