e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej

  Udzielam pełnomocnictwa jednej osobie do załatwiania w moim imieniu jednego typu spraw przed organami administracji znajdującymi się na terenie różnych gmin. Chcę wystawić jeden dokument, bo jest to pełnomocnictwo rodzajowe. Czy opłatę uiszczam tylko raz, a jeśli tak to na konto którego (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Udzielam pełnomocnictwa jednej osobie. Pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania kilku rodzajów czynności: zawieranie umów pożyczki, zawieranie umów przewłaszczenia, rozliczanie ich i występowanie w moim imieniu przed organami administracji lokalnej celu rejestracji jednej z umów. Jaka (...)

 • Koszty adwokackie

  Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz z kosztami adokackimi , pytanie ; czy w takim przypadku kiedy adwokat otrzymał już wcześniej pieniądze (...)

 • Pełnomocnik a doręczanie pism

  Czy jeśli ustanowi się pełnomocnika do jakieś czynności i drugiej stronie określi się, że korespondencja powinna być składana wyłącznie na ręce tego pełnomocnika, to można powoływać się na nieskuteczne doręczenie, jeśli po tym fakcie druga strona wysłała korespondencję z pominięciem (...)

 • Zerwanie umowy przez wykonawcę

  Wykonawca zerwał umowę o dzieło bez podawania przyczyny. Jakie możliwości ma zamawiający np. w zakresie dochodzenia odszkodowania za dodatkowe koszty?

 • Przechowywanie faktur VAT w wersji elektronicznej

  Zamierzam wystawiać faktury klientom, ale nie chcę ich drukować tylko wysyłać mailem w formacie .pdf. Prowadzę KPiR. Czy mogę u siebie przechowywać faktury VAT na komputerze w plikach .pdf?

 • Zmiana imienia i nazwiska

  Kto może zmienić nazwisko? Jak zmienić nazwisko?

 • Sprzedaż wysyłkowa książek - koszty transportu.

  Prowadzę firmę handlową (PKPiR + VAT). Wysyłam książki (opodatkowane VAT niższą stawką). Książki wysyłam pocztą lub kurierem. Na fakturze sprzedażowej, kwotę transportu nie wykazuję w oddzielnej pozycji (koszy transportu są wkalkulowane przeze mnie w cenę towaru). Czy postępuję prawidłowo (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 941 z 2012

  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 940 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 939 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze