e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Wrzesień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

  Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż przedmiotowej działki w drodze bezprzetargowej, przyjmując jako podstawę prawną treść Art. (...)

 • Zastaw rejestrowy a zajęcie rzeczy

  Wpis do rejestru zastawów równoznaczny jest z wydaniem rzeczy. Teoretycznie oznacza to, że z chwilą wpisu zastawnik, który zawarł umowę z zastawcą dysponującym rzeczą ruchomą zajętą przez komornika jest traktowany jak nabywca w dobrej wierze, o ile o zajęciu nie mógł się dowiedzieć. (...)

Artykuły i poradniki

 • Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

  Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich dokumentów. Jakie dokumenty osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo obowiązana (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 992 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 991 z 2012

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 639 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 638 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 637 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 636 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 635 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 634 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 633 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu orderu