Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

Pytanie:

Jakie zachowanie pracownika należy kwalifikować jako ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiązków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy tutaj przytoczyć poglądy Sądu najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 9 grudnia 1976 r., zgodnie z którym „W rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 kp ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych zachodzi wówczas, gdy m.in. jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Przy ocenie, czy miało miejsce takie właśnie zachowanie się pracownika, trzeba brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na osąd o charakterze jego zawinienia.”2 oraz w wyroku z dnia 5 lutego 1998 r. „Obowiązek udowodnienia wskazanej przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika […] obciąża pracodawcę (art. 52 § 1 k.p. i art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p.)”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • 23.1.2018

  Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

  W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia: (...)

 • 30.10.2018

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

  Pracownik nie zawsze ma świadomość, iż również jemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Co ważne, pracownik nie może arbitralnie korzystać (...)

 • 20.7.2017

  Nieterminowa wypłata wynagrodzenia

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia, stanowi o tym art. 94 pkt 5 kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany przy tym (...)

 • 28.9.2016

  Brak zapłaty wynagrodzenia za pracę

         Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego (...)