e-prawnik.pl Porady prawne

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

Pytanie:

Jakie zachowanie pracownika należy kwalifikować jako ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiązków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

28.4.2012

Należy tutaj przytoczyć poglądy Sądu najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 9 grudnia 1976 r., zgodnie z którym „W rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 kp ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych zachodzi wówczas, gdy m.in. jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Przy ocenie, czy miało miejsce takie właśnie zachowanie się pracownika, trzeba brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na osąd o charakterze jego zawinienia.”2 oraz w wyroku z dnia 5 lutego 1998 r. „Obowiązek udowodnienia wskazanej przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika […] obciąża pracodawcę (art. 52 § 1 k.p. i art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p.)”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ