e-prawnik.pl Porady prawne

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Na jakich zadsadach odbywa się doręczenia zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

3.9.2013

Treść artykułu 44 kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje tryb tzw. doręczenia zastępczego, stosowany w razie niezastania adresata pisma od organu w jego miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub nieodebrania pisma przez domownika adresata. Istotą tego przepisu jest nadawanie dalszego biegu prowadzonej sprawie w sytuacji, gdy nieobecność adresata pisma uniemożliwiałaby jej prowadzenie. Pierwszą przesłanką skuteczności doręczenia przewidzianego w tym przepisie jest przechowanie pisma przez okres czternastu dni w placówce pocztowej (w przypadku doręczenia przez pocztę) lub złożenie pisma w urzędzie właściwej gminy miasta na ten okres (w przypadku doręczenie pisma przez pracownika urzędu gminy lub upoważnioną osobę lub organ). Kolejną przesłanką skuteczności doręczenia przewidzianego w tym przepisie jest umieszczenie zawiadomienia o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni w placówce pocztowej lub złożeniu w urzędzie gminy (miasta), w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, w drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W wypadku, gdy adresat pisma nie podjął przesyłki w terminie siedmiu dni, wówczas doręczający jest obowiązany pozostawić powtórnie zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Złożenie przez doręczającego pisma w jednym z miejsc wskazanych w komentowanym przepisie oraz umieszczenie zawiadomienia o złożeniu pisma w miejscu określonym w tym przepisie należy uważać za doręczenie dokonane z upływem ostatniego dnia okresu czternastu dni liczonego od następnego dnia od dnia złożenia pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ