Instytucja czynnego żalu, o której mowa w Kodeksie karnym skarbowym

Pytanie:

Na czym polega instytucja czynnego żalu, o której mowa w Kodeksie karnym skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W Kodeksie karnym skarbowym przewidziano kilka sytuacji, w których możliwe jest zaniechanie ukarania sprawcy.
Pierwszą taką instytucją jest czynny żal. Czynny żal polega na zawiadomieniu organu ścigania o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przez sprawcę. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Teresa Wilczak

13.2.2012 13:48:25

Re: Instytucja czynnego żalu, o której mowa w Kodeksie karnym skarbowym

Mam pytanie , nie złożyłam w terminie rocznej deklaracji PIT-4R, moja mama ciężko zachorowała, musiałam iść na urlop i zapomniałam wcześniej to zrobić. jak mam napisać do Urzędu Skarbowego pismo o wyrażeniu czynnego żalu, Bardzo proszę o pomoc.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY