Koszty badań pracowniczych-obowiązek pracodawcy

Pytanie:

Pracownik po raz pierwszy przyjmowany jest do sklepu .Jest to jego kolejna praca z tym, że poprzednie były u innych pracodawców. Kto ponosi koszty opłat za wstępne i okresowe badania pracownicze, zarówno BHP jak i sanitarno - epidemiologiczne? Pracodawca czy pracownik? Chodzi o sklep spożywczy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 229 § 6 kodeksu pracy, badania lekarskie, zarówno wstępne jak i okresowe są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Również - stosownie do art. 2373 kodeksu pracy - szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz okresowe szkolenia w tym zakresie są  finansowane przez pracodawcę. Podobne regulacje zawierają przepisy dotyczące badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, są finansowane przez pracodawcę. Jednym słowem, to pracodawca ma obowiązek  finansować badania lekarskie, przeszkolenie  BHP oraz badania dla celów  sanitarno-epidemiologicznych pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: