Roszczenia wynikające z umowy

Pytanie:

Jestem sportowcem i od kilku lat co rok podpisuje z klubem umowę stypendialną (umowa o stypendium sportowe). Z końcem października 2005 r. wygasła umowa i dlatego po wcześniejszych ustaleniach z kierownikiem klubu została mi przedłożona nowa umowa, na nieco odmiennych warunkach. Dnia 21 podpisałam umowę, na której widniało, że zawarta została w dniu 25 października 2005 r. i jest zawarta na okres od 1 listopada do 31 marca. Podpisałam umowę przygotowana przez klub przy kierowniku, a ten miał przedłożyć ją dyrektorowi. Nie wiem do dnia dzisiejszego czy umowa została podpisana, bo klub nie chce mi jej wydać, pomimo że została sporządzona w 2 egzemplarzach. Zgodnie z umową od listopada klub powinien wypłacać mi stypendium. Niestety zdarzyło się tak, iż zachorowałam i nie mogę na dzień dzisiejszy trenować. Byłam 3 tygodnie w szpitalu i leczenie szacuje się na ok. 18 miesięcy. Pod koniec grudnia zadzwonił do mnie kierownik z informacją, że zostaje mi wstrzymane stypendium i klub nie będzie mi płacił. Próbowałam odzyskać umowę zawartą 25 października, aby mieć podstawę do roszczeń o stypendium. Niestety umowy tej nie otrzymałam. Czy klub ma prawo przetrzymywać umowę i czy jest ona ważna jeśli ja jej nie otrzymałam z powrotem? Nie wiem do dnia dzisiejszego czy umowa jest podpisana. Czy mam prawo do żądań z tytułu zawartych tam postanowień? Wydaje mi się, że umowa została jednak podpisana przez dyrektora, tylko nie chcą mi wydać bo będę miała podstawę do roszczeń. Czy to jest zgodne z prawem? Nadmieniam, iż wcześniej odbyliśmy ustne postanowienia umowy, na którą obie strony się zgodziły. Pozostała tylko kwestia sfinalizowania umowy z podpisem. Czy klub może mi wstrzymać stypendium jeśli nie ma w umowie punktu, z powodu którego mieliby to zrobić? W umowie jest: "zawodniczka zobowiązuje się do przedłożenia stosownego orzeczenia lekarskiego w razie nie możności odbycia treningów". Takie zaświadczenie złożyłam. Czy mogą mimo to wstrzymać stypendium?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skoro zawarto umowę i była ona sporządzona w dwóch egzemplarzach to jeden powinien być wydany Pani. Jeśli go Pani nie posiada może się Pani domagać jego wydania przez drugą stronę. Zawarta umowa jest umową cywilnoprawną. Może być ona zawarta nawet ustnie. Przy czyn dla celów dowodowych powinna być sporządzona na piśmie. Pismo wyraża bowiem postanowienia jakie strony ustaliły. Udowodnienie ustnych postanowień jest praktycznie niemożliwe. Roszczenia jakie ma Pani w stosunku do klubu wynikać powinny z umowy. Jeśli w okresie kontuzji zawodnika umowa nie przewidywała wstrzymania stypendium, to jego wstrzymanie jest bezprawne. Skierowanie pozwu do sądu o zapłatę stypendium bez posiadania umowy może być w ocenie sądu uznane za niezasadne. Sąd może zobowiązać klub do przedłożenia zawartej umowy. Klub może się zawsze bronić faktem, że nie zawierał żadnej umowy. Jak widać udowodnienie faktu zawarcia umowy jest niezwykle skomplikowane. Potwierdzeniem zawarcia umowy mogą być zeznania świadków czy wpłaty systematyczne na konto albo księgi rachunkowe firmy ze wskazaniem komu wypłacono dane środki i w jakim celu. Ustalenie tych faktów nie oznacza i tak, że umowa stypendialna przewidywała wypłatę stypendium sportowego w okresie kontuzji. Postanowienia umowy też będą wymagały udowodnienia. Żądanie skierowane do klubu o wydanie umowy jeśli pozostaje bez echa może być wyegzekwowane w postępowaniu sądowym. Jednakże jak podkreślono już wyżej klub może powiedzieć, że umowy nie zawarto.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: