Różnicowanie okresów rozliczeniowych

Pytanie:

Czy w zakładzie może być wprowadzony okres rozliczeniowy różny dla różnych grup pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, pracodawca może stosować różne systemy czasu pracy (a co się z tym wiąże - okresy rozliczeniowe) w stosunku do określonych grup. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 (system skróconego czasu pracy) i 144 (system pracy w weekendy i święta), następuje na podstawie umowy o pracę. Jak widać może w takim przypadku dojść nawet do odmienności w zakresie poszczególnych grup pracowników i niektórzy z nich będą mieli inny system i rozkład czasu pracy.

Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do stosowania różnych okresów rozliczeniowych w stosunku do różnych grup pracowników. Może nawet dojść do tego, że w ramach jednej grupy w stosunku do niektórych pracowników będą występowały odmienne okresy rozliczeniowe.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • PPK od 1 lipca 2019 r.

  Zatrudniasz co najmniej 250 osób? Jeśli tak, to od 1 lipca 2019 r. zaczynasz stosować przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

 • Rozliczenia bezgotówkowe

  Dla precyzyjnego określenia czym są rozliczenia bezgotówkowe, należy w pierwszej kolejności nakreślić definicję rozliczeń pieniężnych. Na czym więc polegają rozliczenia pieniężne – (...)

 • Nowelizacja ustawy o BFG

  Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidzuje zmiany usprawniające proces przymusowej restrukturyzacji, (...)

 • Rozliczenia gotówkowe

  Rozliczenia gotówkowe są odmianą rozliczeń pieniężnych, czyli świadomych i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy osobami prawnymi (...)

 • Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

  Minister ds. finansów wyjaśnił zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców (...)