Różnicowanie okresów rozliczeniowych

Pytanie:

Czy w zakładzie może być wprowadzony okres rozliczeniowy różny dla różnych grup pracowników?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, pracodawca może stosować różne systemy czasu pracy (a co się z tym wiąże - okresy rozliczeniowe) w stosunku do określonych grup. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 (system skróconego czasu pracy) i 144 (system pracy w weekendy i święta), następuje na podstawie umowy o pracę. Jak widać może w takim przypadku dojść nawet do odmienności w zakresie poszczególnych grup pracowników i niektórzy z nich będą mieli inny system i rozkład czasu pracy.

Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do stosowania różnych okresów rozliczeniowych w stosunku do różnych grup pracowników. Może nawet dojść do tego, że w ramach jednej grupy w stosunku do niektórych pracowników będą występowały odmienne okresy rozliczeniowe.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.1.2005

  Okresy niezbędne do ustalenia renty

  Okresy nieskładkowe są uwzględniane w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy ustalaniu prawa do renty, niektóre okresy uwzględniane są w podwójnej (...)

 • 9.11.2004

  Rozliczenia bezgotówkowe

  Dla precyzyjnego określenia czym są rozliczenia bezgotówkowe, należy w pierwszej kolejności nakreślić definicję rozliczeń pieniężnych. Na czym więc polegają rozliczenia pieniężne – (...)

 • 27.1.2005

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po (...)

 • 5.11.2004

  Rozliczenia gotówkowe

  Rozliczenia gotówkowe są odmianą rozliczeń pieniężnych, czyli świadomych i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy osobami prawnymi i fizycznymi. (...)

 • 23.5.2007

  Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

  W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. moment powstania przychodu został określony nieco inaczej (art. 12 ust. 3a-3e ustawy o CIT) niż dotychczas. Ogólna zasada w przypadku osób (...)