e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie:

Jaki organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniony do prowadzenia jej spraw?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.2013

Spółka z o.o. jest osobą prawną, a co za tym idzie – samodzielnym podmiotem działającym za pomocą swoich organów. Organem prowadzącym sprawy spółki oraz ją reprezentującym jest zarząd (art. 201 ust.1 ksh).

art. 201 k.s.h.
§ 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
§ 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ