zgłoszenie do KRS

Pytanie:

Ponad dwa lata temu dokonano transakcji sprzedaży udziałów w spółce z o.o. , umowa kupna sprzedaży została dokonana w prawidłowej formie tj. podpisy stron zostały poświadczone przez notariusza. Rzeczonej umowy nie zgłoszono do KRS ani do Zarządu Spółki. Czy po takim okresie można do KRS złożyć wniosek o zmianie wspólników, czy nie jest to juzprzedawnione ? albowiem sprzedający chce jeszcze raz sprzedać udziały w spółce innej osobie, czy to będzie skuteczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że do udzielenia kompleksowej odpowiedzi należy zapoznać się z umową spółki i umową zbycia udziałów. W tej sytuacji jednak nie było takiej możliwości, dlatego uwagi będą dotyczyły zasad ogólnych. Zbycie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności. Dlatego w tej sytuacji przejście udziału nie jest skuteczne wobec spółki. W tej sytuacji należy zawiadomić spółkę o tej zmianie i przedłożyć zawartą umowę. Po przekazaniu informacji do spółki powinna ona poinformować o tym sąd rejestrowy. Wniosek taki można nadal złożyć (nie jest przedawniony). Ponowne zbycie udziałów może być problematyczne, bowiem wpis w KRS objęty jest domniemaniem prawdziwości. W związku z tym mogłyby zostać skierowane wobec Pana roszczenia odszkodowawcze (brak przekazania informacji). Ponadto poinformowanie spółki o takim zbyciu może doprowadzić do uznania tego zbycia za skuteczne wobec spółki (podmiot taki byłby uważany za udziałowca). W takiej sytuacji konieczne byłoby prowadzenie postępowania sądowego w celu wyjaśnienia tej sprawy (co wiąże się z dalszymi problemami). Aby uniknąć tych problemów należy zgłosić fakt zbycia udziałów spółce (wraz z zawartą umową), bowiem prawo do zgłoszenia nie uległo przedawnieniu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY