Odpowiedzialność członka zarządu spółki

Pytanie:

Złożyłem do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika (sp. z o.o.). Na pierwszą rozprawę wezwany zostałem obowiązkowo, nie stawił się dłużnik (prezes zarządu). Sąd wyznaczył nowy termin i wezwał dłużnika do stawiennictwa pod rygorem zastosowania środków przymusu. Moje stawiennictwo było nieobowiązkowe, więc darowałem sobie. Od tego czasu dostaję kolejne wezwania na rozprawy bez obowiązku stawiennictwa. Nie wiem jednak (i nie mogę się dowiedzieć w sekretariacie sądu przez telefon), czy dłużnik się w końcu stawił czy nie. Podejrzewam jednak, że dłużnik się nie stawił skoro sprawa dalej się toczy. Czy fakt, że prezes zarządu nie przychodzi na rozprawy lub nie składa wykazu majątku jest wystarczającym dowodem na to, że egzekucja wobec dłużnika jest nieskuteczna i zachodzą przesłanki z art. 299 ksh?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność członka zarządu spółki

Jak wskazuje Mateusz Rodzynkiewicz w Kodeks spółek handlowych. Komentarz (Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie II), "przesłanki solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, przewidzianej w art. 299 § 1, są tylko dwie: pierwsza - że istnieje niezaspokojone zobowiązanie spółki, a druga - że egzekucja prowadzona przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Wierzyciel nie musi wykazywać, iż wyczerpał wszelkie możliwe sposoby egzekucji. Ponoszenie odpowiedzialności przez członków zarządu nie jest także uwarunkowane tym, aby bezskuteczność egzekucji została formalnie stwierdzona z inicjatywy wierzyciela występującego z powództwem. Ustalenie przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu wskazującego, że spółka nie ma majątku, który pozwalałby na zaspokojenie wierzyciela - może być to np. postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek spółki nie wystarcza nawet na koszty postępowania, bilans spółki, z którego wynika, że nie ma ona majątku wystarczającego na zaspokojenie wierzyciela, postanowienie o bezskutecznym umorzeniu egzekucji uzyskane przez innego wierzyciela"

Porady prawne

Naszym zdaniem, sam fakt niestawiennictwa prezesa zarządu spółki, do sądu w celu wyjawienia majątku spółki, nie stanowi przesłanki bezskuteczności egzekucji. Prezes zarządu zostanie przymusowo doprowadzony do sądu (w asyście policji), dopiero wówczas po jego oświadczeniu, w którym wskaże brak majątku spółki na pokrycie wierzytelności, zajdą przesłanki bezskuteczności egzekucji. Prawdopodobnie po takim oświadczeniu komornik wyda postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne