Pojęcie pracodawcy

Pytanie:

Co należy rozumieć przez pojęcie "pracodawca", kiedy w spółce następuje zmiana pracodawcy mając na uwadze art. 241[8]KP?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pojęcie pracodawcy

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Należy więc wskazać trzy grupy podmiotów które mogą być pracodawcami, są to: osoby prawne i to bez względu na układ stosunków własnościowych, osoby fizyczne oraz te jednostki, które występują w obrocie prawnym nie posiadając osobowości prawnej.
Osobowość prawna nie jest konieczna do uznania danej jednostki za pracodawcę. Tak więc pracodawcami mogą być spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej czy inne jednostki które na gruncie prawa cywilnego nie posiadają osobowości prawnej.
Pracodawcami mogą też być osoby fizyczne będące właścicielami np. drobnych przedsiębiorstw czy warsztatów. Należy jednak odróżnić pojecie zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym, tj. zakładu gospodarczego prowadzonego przez osobę fizyczną. Pracodawcą zawsze będzie osoba prowadząca przedsiębiorstwo a nie zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym. Moment przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę określony jest w dokumentach potwierdzających to przejście np. umowa sprzedaży spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek