Zasady przechowywania i użycia broni palnej

Pytanie:

Witam serdecznie! Dostałem jakiś czas temu w prezencie od mego stryjecznego brata replikę czarnoprochowego rewolweru \"Colt pocket 1849\". Od tej chwili często noszę go w kaburze przy sobie. Wiem, że posiadanie takiej broni nie wymaga specjalnego zezwolenia. Jednak chciałbym upewnić się czy przepisy regulują w jaki sposób należy przechowywać taką broń palną oraz jakie są zasady jej użycia w obronie własnej lub osób trzecich w przypadku skrajnego zagrożenia życia lub zdrowia. Na przykład, że trzeba najpierw oddać strzał ostrzegawczy w górę lub skierować pod adresem napastnika jakieś ostrzeżenie - no nie wiem, chodzi mi o tego typu wymagania i zasady. Jakie są wg prawa zasady przechowywania i użycia w przypadku obrony koniecznej broni palnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady przechowywania i użycia broni palnej

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji,  bronią palną jest niebezpieczne dla zdrowia lub życia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy lub z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość.

 Zgodnie z art. 11 tej samej ustawy,  pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub replikę tej broni.
Zgodnie z tą samą ustawą nabywca takiej broni nie podlega obowiązkowi jej zarejestrowania w ciągu 5 dni od dnia jej nabycia.

Zasady przechowywania broni palnej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie noszenia, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji. Podmioty posiadające broń palną i amunicję zobowiązane są przechowywać je w odpowiednio przystosowanym do tego pomieszczeniu, zwanym ''magazynem broni''. W magazynie broni przechowuje się również broń i amunicję używaną podczas zawodów i zgrupowań, szkoleń, podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych.

W wypadku braku możliwości zdeponowania broni i amunicji w magazynie broni, musi ona znajdować się pod zamknięciem i być pod stałym, bezpośrednim nadzorem.
Natomiast osoby posiadające broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni poza metalowymi kasetami lub metalowymi sejfami, są obowiązane:

   1. zabezpieczyć okna w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze, w których przechowywana jest broń i amunicja, poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń: krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie,

   2. zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń i amunicja, poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej 2 zamki atestowane; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych.

Broń palna do ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia nosi się w stanie zabezpieczonym, w sposób niewidoczny, w kaburze przylegającej do ciała.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Jednakże zgodnie z przepisami szczególnymi osoba znajdująca się w zagrożeniu obowiązana jest oddać strzał ostrzegawczy, zanim zdecyduje się na odparcie zamachu na swoje dobra, mienie czy swoją osobę.

Porady prawne

Poza tym warto pamiętać, że w razie obrony koniecznej atak należy odpierać za pomocą środków współmiernych do niebezpieczeństwa zamachu, ponieważ w innym przypadku istnieje ryzyko przekroczenia granic obrony koniecznej. Oznacza to, że jeżeli w danej sytuacji nie istnieje np. ryzyko dla życia, to nie należy wykonywać obrony koniecznej tak, że możliwe będzie pozbawienie życia napastnika.Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne