e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Kwiecień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 21/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 423 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

 • Dziennik Ustaw Poz. 422 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania

 • Dziennik Ustaw Poz. 421 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 420 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta

 • Dziennik Ustaw Poz. 419 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. nr 1130-4-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 239 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Rybkowskiego w 100. rocznicę Jego urodzin

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 236 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 235 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 234 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 233 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 231 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 230 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 229 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 228 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderu