e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Kwiecień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

  W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na określonej ruchomości takie zabezpieczenie oraz wpis zastawu do rejestru zastawów. Umowa zawierana (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 467 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 2012

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 2012

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisana w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 463 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • Dziennik Ustaw Poz. 461 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 2012

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 2012

  Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Poz. 253 z 2012

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 252 z 2012

  Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030