e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Kwiecień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zabudowa balkonu

  Kupiliśmy mieszkanie w bloku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Mieszkanie jest na parterze i otoczone jest należącym do nas ogródkiem. Do mieszkania przynależy balkon (mały taras znajdujący się w obrysie budynku - około 4 m2), który chcielibyśmy zamurować, a tym samym powiększyć (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją rodziną - razem 4 osoby. Przy czym firma prawie nie \"produkuje\" śmieci. Czy mogę mieć podpisaną tylko jedną umowę na wywóz (...)

 • Zażalenie

  Sędzia komisarz - w postępowaniu upadłościowym wydał postanowienie uznające, tak jak syndyk, roszczenia byłego pracownika do części wynagrodzenia. Na postanowienie to można złożyć zażalenie. Jakie środki odwoławcze przysługują na postanowienie sądu rejonowego (sądu gospodarczego (...)

 • Odznaka policyjna

  Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną?

 • Bezzwrotna pożyczka

  Dostałem pożyczkę z zakładu pracy jak się ożeniłem której nie musiałem zwracać . W zamian musiałem przepracować w tym zakładzie 5 lat. Już przepracowałem 5 lat. Czy taką pożyczkę można zaliczyć jako wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę Art. 33. (7) KRO?

 • Czy oficjalne posiedzenia sądowe są niejawne?

  W zasadzie każdy dorosły człowiek może brać udział w rozprawie jako publiczność - wyjątki to sprawy wagi państwowej i dot. małoletnich dzieci. Jednak ostatnio sędzia wyrzucił nas z sali sądowej informując tylko (bez podania podstaw prawnych), że posiedzenia sądu jest niejawne. W dodatku (...)

 • Niewypłacalność kontrahenta

  Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. Komornik w związku z tym chce umorzyć postępowanie. Dłużnik jednocześnie prowadzi nadal (...)

 • Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

  Jesteśmy oboje z mężem po rozwodach z pierwszymi małżonkami. Mamy dzieci z poprzednich małżeństw, wspólnych nie mamy. Wraz z zawarciem naszego małżeństwa podpisaliśmy rozdzielność majątkową a konkretnie jest to \"umowa majątkowa małżeńska\", gdzie \"strony oświadczają, że ustanawiają (...)

 • Darowizna od ubezwłasnowolnionego

  Żona posiada opiekę prawną nad chorym ubezwłasnowolnionym (schizofrenia) z którym posiada współwłasność w postaci dwóch budynków mieszkalnych na jednej działce. Chory zamieszkuje w jednym budynku żona w drugim. Chory chciałby przepisać swoją część majątku darowizną z zaznaczeniem, (...)

 • Dzierżawa współwłasności

  Moja przyrodnia siostra, przeciw której wystąpiłam z powództwem cywilnym o zachowek, jest współwłaścicielką ok. 12 arów działki budowlanej, a ja jestem właścicielką 4 arów tej samej działki budowlanej na prawach współwłasności. Siostra dzierżawi naszą działkę w celach rolniczych (...)

 • Lokal socjalny a wskazanie lokalu zastępczego

  Uzyskałam wyrok o eksmisję dla lokatora z nieletnimi dziećmi. Sąd przyznał im prawo do lokalu socjalnego, na który niestety już dość długo czekają. Zamierzam wskazać eksmitowanej rodzinie lokal zastępczy, w którym mogą oczekiwać na lokal socjalny.Czy przedstawiając im moją ofertę (...)

 • Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

  Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych. W przypadku pracowników indywidualnie nikt nie otrzymał odpowiedzi. Związki otrzymały (...)

 • Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

  Znajoma zakupiła bardzo znany, ogólnopolski miesięcznik budowlany i zadzwoniła do mnie z gratulacjami, gdyż na tytułowej okładce rozpoznała mój prywatny dom. Ogromne było moje zdziwienie bo zdjęcie zostało wykonane i opublikowane bez mojej wiedzy i zgody. Mój dom był wykonany według indywidualnego (...)

 • Przekształcenie spółki a klauzula wykonalności

  Spółka jawna została przekształcona w spółkę komandytową. Dotychczasowi wspólnicy stali się komandytariuszami, do spółki przystąpił też nowy wspólnik ( sp. z o.o.) jako komplementariusz. Przed przekształceniem spółka jawna wniosła pozew i uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. (...)

 • Zakup konsumencki

  Jakie kroki prawne przysługują mi w tej sytuacji i czy reklamowane okulary i dowód zakupu powinien zostać u sprzedawcy do czasu zakończenia sporu, a jeśli tak to czy mam prawo żądać zwrotu kosztów zakupu całych okularów, a nie tylko oprawy, bo szkła nie będą pasować do innej oprawy?

 • Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

  Pracuję w firmie (ogółem 3 pracowników). Wszyscy, według potrzeb, korzystamy z tego samego samochodu służbowego, którym popełniono wykroczenie drogowe (prędkość). Straż miejska przysłała zdjęcie z którego nie można zobaczyć kto kierował samochodem. Teraz Straż Miejska wzywa wszystkich (...)

 • Podpisywanie umów przez pełnomocnika

  Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielił pisemnego pełnomocnictwa osobie trzeciej do podpisywania w jego imieniu umów. Jaki tekst powinny zawierać podpisywane przez pełnomocnika umowy? Czy formułka \"reprezentowaną przez XXX, członka zarządu\" powinna zostać zmieniona (...)

 • Środki pieniężne po rozwodzie

  Po rozwodzie pozostały mi na koncie środki finansowe, które zapewne wkrótce ulegną podziałowi - pozew już został złożony przez byłą małżonkę, jednak do podziału wchodzą też nieruchomości i najdelikatniej szacując sprawa może potrwać najmniej rok. Tym czasem potrzebowałbym doraźnie (...)

 • Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

  Zgłosiła się do nas firma na PKPiR + VAT (apteka). Firma działa od 2003 r. Dotychczasowe biuro nie prowadziło jej ewidencji środków trwałych. Firma natomiast posiada zarówno meble, jak i sprzęt komputerowy, apteczny, oprogramowanie, itp. Większość została zakupiona w 2003 r. Środki trwałe (...)

 • Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu bankowego

  Witam. Jestem żonaty. Czy dla zawarcia umowy kredytu bankowego muszę uzyskać zgodę małżonki?

 • Elementy aktu notarialnego, którego treścią jest testament spadkodawcy

  Jakie elementy powinien zawierać akt notarialny, którego treścią jest testament spadkodawcy?

 • Pełnoletnie dziecko a alimenty

  Czy rodzic może zostać obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, jeżeli jego dziecko jest pełnoletnie?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Etapy tworzenia spółki akcyjnej

  Jakie są etapy tworzenia spółki akcyjnej?

 • Rozpoczęcie budowy nieruchomości po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę

  Czy jest możliwe rozpoczęcie budowy nieruchomości po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę?

 • Skutki zawarcia małżeńskiej umowy rozdzielności majątkowej

  Witam. Chcemy wraz z żoną zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej. Jakie będą skutki takiej czynności?

 • Obowiązek dołączania odpisów do pism procesowych

  Czy obowiązek dołączania odpisów do pism procesowych dotyczy również postępowania upominawczego?

 • Składniki majątkowe, które nie podlegają dziedziczeniu

  Które ze składników majątkowych należących do spadkodawcy, nie podlegają dziedziczeniu?

Artykuły i poradniki

 • Ogólne zasady postępowania podatkowego

  Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania podatkowego. Są one istotną częścią systemu i normami o szerokim (...)

 • Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek upływu terminu, określonego przepisami, nie ma możliwości wyegzekwowania należnego świadczenia. (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 363 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 2012

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

 • Dziennik Ustaw Poz. 361 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 360 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych